Flyselskaber: EU-dom truer flysikkerheden

ERA går hårdt i rette med EU-Domstolen, og opfordrer EU-kommissionen til hurtigt at gribe ind, så domstolsafgørelsen kan blive taget op til revision. 

EU-Domstolen afgjorde fornylig en sag, hvor en kvinde havde klaget over, at Alitalia nægtede hende kompensation for en aflyst flyafgang i 2005. Selskabet hævdede, at aflysningen skyldtes et ‘komplekst teknisk problem’, og at man vurderede dette problem som så ekstraordinært, at man var fritaget for at betale kompensation til de berørte rejsende.

  

Men EU-retten ville det anderledes. I afgørelsen fra domstolen hedder det, at ‘løsningen af et teknisk problem, som skyldes fejl i flyvedligeholdelsen, må anses for at være indeholdt i den normale udførelse af et flyselskabs aktiviteter…hvorfor tekniske problemer, som kommer frem i lyset under vedligeholdelsesarbejdet, ikke i sig selv udgør ekstraordinære omstændigheder’.

  

Generaldirektør i ERA, Mike Ambrose, siger, at han er ‘oprørt’ over afgørelsen:

”Domstolens afgørelse påfører et udnødvendigt kommercielt pres på crew for at gennemføre flyvninger, som sikkert overholder de gældende sikkerhedsforskrifter, men som, når alle andre omstændigheder tages i betragtning, er imod kaptajnens instinkter og erfaring i sikker flyvning”.

  

Ambrose tilføjer, at dommen risikerer at underminere mange års fremskridt mod en forbedret sikkerhed i luften, og at EU-kommissionen omgående bør blande sig i domstolsafgørelsen.

 

Skrevet af Christian Peschardt