Forsinkelser er nu DSBs ansvar

I dag er årsagen til flertallet af forsinkelser tekniske fejl eller mangel på personale hos DSB, mens det sidste år først og fremmest var fejl ved skinnenettet, der bar hovedansvaret. Det viser en gennemgang af af Banedanmarks opgørelser, skriver epn.dk. Antallet af forsinkelser er bragt ned på et niveau som før skinneproblemerne. Forsinkelserne, som de seneste fire år har ligget på over 10% af alle afgange, er nu ændret til rettidighed på 92,2% af afgangene og det er det bedste resultat siden 2002. Rettidigheden betyder også, at DSB nu er klar til at reducere rejsetiden mellem landsdelene. Allerede næste år vil rejsetiden mellem København og Århus falde med 5-6 minutter
Hos Banedanmark har man stadig et udestående problem, nemlig det forældede signalsystem og det betyder, at rejsetiden ikke kan reduceres yderligere før de gamle signaler er udskiftet. I efteråret kommer et oplæg til udskiftning fra Banedanmark, men udskiftningen ventes først gennemført i 2018-2020 formedelst en samlet betaling på 13 milliarder kroner.

Skrevet af Flemming Juul