Forsøg på mægling i fusionsretssag

american-airlinesUS Airways og American Airlines, samt USA’s Justitsministerium (DOJ) er enedes om at mødes med en mæglingsmand for på forhånd at løse striden om selskabernes fusion, som DOJ ønsker at forhindre.

Ifølge Dallas Morning Star har et kort retsmøde ved en federal domstol i Washington DC godkendt forsøget på en mægling mellem parterne ved brug af en mæglingsmand, udpeget af domstolen.

Selve retssagen er berammet til den 25. november og mæglingsforsøget ændrer ikke ved datoen for retssagen.

Det ventes at afgivelsen af slots i Washington National Airport vil blive et af nøgleområderne under mæglingsmøderne.

Justitsministeriet fastholder, at American Airlines kan slippe ud af sin Chapter 11 konkursbeskyttelse som et selvstændigt selskab – ikke mindst efter et særdeles stærkt nettoresultatet i selskabets regnskab for 3. kvartal 2013. Men selskabet fastholder på sin side, at en fusion er nødvendig for at opnå en størrelse, der gør det muligt at konkurrere med selskaber som Delta Air Lines og United Airlines, som begge er resultater af fusioner, der tidligere er godkendt af Justitsministeriet.