Direktør Karin Buhl Slæggerup fra Fregatten Jylland. (Foto: Foto: Rostra Kommunikation | Fregatten Jylland | PR)

Fregatten Jylland har fået digitale værktøjer ombord

Bedre online-værktøjer og data om gæsternes forbrugeradfærd skal medvirke til, at Fregatten Jylland kan indfri museets ambition om at nå 100.000 besøgende i 2025.

Til trods for at Fregatten Jylland blev søsat i november 1860, er et øget fokus på digitalisering og moderne teknologi den bølge, som skibet sejler på i øjeblikket.

Det er længe siden, at fregatten har været i krig, da den i dag i stedet fungerer som museum og turistattraktion i byen Ebeltoft på det sydlige Djursland. De seneste år har dog været vanskelige, fortæller museumsledelsen.

Først var det nedlukningerne under COVID-19-pandemien, som betød, at turisterne fik nye vaner, behov samt ønsker, og siden har den stigende inflation og energikrisen været en udfordring, der har skabt en tiltagende uforudsigelig situation for turistmålet i Østjylland.

Navigerer efter ”ambitiøst mål”
Ifølge Karin Buhl Slæggerup, der er direktør for Fregatten Jylland, er det dog atter begyndt at gå den rigtige vej.

”2021 var et hårdt år med to nedlukninger, men første halvdel af 2022 har været meget positivt, og vi er stille og roligt ved at vende besøgstallet. Vi har et ambitiøst mål om at nå 100.000 besøgende i 2025, og det vælger vi stadig at tro på, selvom stigende priser på energi og dagligvarer gør situationen ret uforudsigelig.”

En del af årsagen til, at situationen er vendt, tilskrives det langsigtede arbejde med digitalisering, som museet påbegyndte for tre år siden. Det har ført til, at der er blevet taget værktøjer i brug, som blandt andet gør et besøg nemmere for kunderne, og giver museet flere oplysninger om gæsterne.

Hverken svært eller omkostningstungt
Indtil videre er Fregatten Jyllands hjemmeside blevet opdateret, museet har fået et langt større fokus på at skaffe besøgende gennem markedsføring på internettet, man har implementeret et online-bookingsystem, mens et nyt kassesystem giver medarbejderne mere viden om kunderne, da museet herigennem kan tilgå data om gæsternes forbrugeradfærd.

”Digitaliseringen er kommet gradvist over de seneste tre år, og vi har løftet vores digitaliseringsniveau markant uden, at det har været voldsom svært eller hundedyrt. Det kan faktisk godt lade sig gøre at digitalisere billigt, hvis man tænker sig om.”

Direktøren fortæller, at der formentlig vil blive taget endnu flere digitale redskaber i brug i driften af Fregatten Jylland i fremtiden.

Turismebranchen har lavere grad af digitalisering
Digitaliseringen på museet har fået endnu mere vind i sejlene på baggrund af et kursus i digital ledelseskultur, som Karin Buhl Slæggerup og 121 andre medarbejdere fra 79 turismevirksomheder i Østjylland var en del af i 2021.

Det ti måneder lange forløb var arrangeret af Dansk Kyst- og Naturturisme, og projektleder Alice Bank Danielsen herfra fortæller, at færre turismevirksomheder gør brug af de muligheder, som den moderne teknologi har bragt med sig, end tilfældet er i andre dele af erhvervslivet.

”Turismebranchen efterspørger viden og kompetencer, for det kan være svært at overskue mulighederne og finde de rette løsninger. Generelt er digitaliseringsgraden lavere i turismebranchen end i andre brancher. Der er mange sæsonarbejdere og stor spredning i de digitale kompetencer, og derfor skal ændringer gennemføres gradvist.”


Relaterede artikler:

Big Data skal øge dansk turismes konkurrencekraft

Horesta sætter fokus på digitalisering

VisitDenmark øger digitalt fokus