Her er Cimber Sterlings nye bestyrelse

På godt og vel en time var det hele overstået i går ved generalforsamlingen i Kastrup i Cimber Sterling. De opstillede kandidater blev valgt, medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen kom på plads, og bestyrelsen består i fremtiden af danske og ukrainske medlemmer.

Selskabets vedtægter blev ændret, koncernsproget er i fremtiden engelsk og årsrapporten med resultatdisponering godkendt.

Umiddelbart efter gik den nyvalgte bestyrelse i enrum. Nu skal de store udfordringer tackles.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Fhv. formand Vilhelm Hahn-Petersen, Jesper Jarlbæk og Jørgen Nielsen (foto). Sidstnævnte som repræsentant for minioritetsaktionærerne, som han nu selv er en af.

 Derudover John Fahnøe Christiansen, Carsten Jacobsen og Sten Vestergård Poulsen, som medarbejderrepræsentanter.

Nyvalgt blev Gregory Gurtovoy, som derefter blev ny formand. Som anerkendt dansk ekspert fhv. koncernchef i SAS, Jørgen Lindegaard, samt fra Ukraine og internationale virksomheder Piotr Ikanowicz og Timur Novikov.

 

Skrevet af Ejvind Olesen