Fagforeningen 3F og Horesta er i nyt samarbejde. Arkivfoto fra BC Hospitality Group.

Horesta og fagforening i nyt samarbejde

Fagforeningen 3F og arbejdsgiverforening Horesta i nyt samarbejde for at få flere ledige i hotel- og restauranterhvervet i arbejde.

Virksomhederne i hotel- og restauranterhvervet mangler kvalificeret arbejdskraft og har gjort det i flere år.

Derfor har en af branchens største arbejdsgiverforeninger og brancheorganisationer, Horesta Arbejdsgiver, indgået ny aftale med branchens største fagforbund, 3F, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, om i fællesskab at styrke rekrutteringen af blandt andre kokke, tjenere og receptionister.

I den foreløbig etårige aftale stiller 3F sin jobformidling til rådighed for Horesta Arbejdsgivers medlemsvirksomheder. Omvendt vil Horesta udbrede kendskabet til 3Fs jobformidling til sine mange tusinde medlemmer.

”Hver anden virksomhed i vores branche har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, sådan har det været længe. Derfor søger vi efter nye veje, der kan afhjælpe problemet. Aftalen med 3F er et forsøg på at modvirke, at stillinger står ubesatte, og undgå at væksten i erhvervet bliver sat i stå som en konsekvens af mangel på arbejdskraft”, siger Horestas juridiske direktør, Pia E. Voss.

Flere fælles initiativer
3F og HORESTA Arbejdsgiver vil også drøfte iværksættelse af flere fælles initiativer, der på kort og lang sigt kan medvirke til at sikre den fornødne kvalificerede arbejdskraft for eksempel i form opkvalificeringsaktiviteter, afholdelse af informationsmøder med ledige og så videre.

3F glæder sig over aftalen og ser frem til at kunne hjælpe flere af sine ledige i beskæftigelse.

”Det er en udfordring i denne branche, at mange virksomheder efterspørger arbejdskraft, mens vi samtidig har ledige i vores system, som efterspørger job som for eksempel kok eller tjener. Det er vores forventning, at denne aftale kan bidrage til at løse denne udfordring”, siger Tina Møller Madsen, formand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Som led i aftalen vil 3F og HORESTA Arbejdsgiver løbende evaluere på, om aftalen sender flere ledige i job.

Aftaleparterne vil desuden i fællesskab gennemføre en kampagne, der skal ”brande” erhvervet. Dette skal ske for at synliggøre karriereveje i branchen og sætte fokus på mulighederne for efteruddannelse og opkvalificering, oplyser Horesta og 3F.

Relaterede artikler:

Københavns nye hoteller giver tusindvis af nye jobs

Få turismeuddannede finder job i turismebranchen

Hotellerne mangler arbejdskraft