IATA Comet-klubben fik stor medlemsfremgang i 2012

IATA Comet-bestyrelsen anno 2013; forrest fra venstre: Christian Willumsen fra USA Rejser, Nancy Justinussen fra Atlantic Airways og Søren Alling fra Nyhavn Rejser. Bagest fra venstre Gitte Sørensen fra MyCruise, Daniel Pellegrini fra Singapore Airlines, Sofie Friman Brix fra Gouda Rejseforsikring og Erik Kludt fra erhvervsrejsebureauet JTB Denmark.

Rejsebranche-klubben fik sidste år 28 nye medlemmer og har nu 95. Klubben har netop holdt sin årlige generalforsamling.

”Vi havde et rigtigt spændende år i 2012 med mange gode arrangementer – og ikke mindst, fordi klubben er ’livet op’ med mange nye og ikke mindst mange aktive medlemmer. Antallet af deltagere til de faglige og sociale arrangementer er så godt som fordoblet siden sidste år,” siger foreningens formand, Nancy Justinussen, fra færøske Atlantic Airways og tilføjer:
”Det gør det sjovt for os i bestyrelsen at yde mere – ligesom det gør det mere attraktivt for sponsorer og partnere at yde mere og lave arrangementer med os. Det har været med til at gøre klubben meget levende igen og det er vi i bestyrelsen glade for. Vi er også meget tilfreds med den positive respons, vi har fået fra alle aktører i branchen, samt sponsorer.”

En del af de 28 nye medlemmer er elever i rejsebranchen, siger Nancy Justinussen som på generalforsamlingen også takkede foreningens to hovedsponsorer – Gouda Rejseforsikring og Europæiske Rejseforsikring.

Gouda Rejseforsikring fortsætter som hovedsponsor i 2013, mens Europæiske Rejseforsikring også her trækker sig som en af de primære sponsorer. Det samme gjorde Europæiske Rejseforsikring for nylig som årlig sponsor af Danske Rejsejournalisters Rejsepris.

”IATA Cometerne er kede af at miste Europæiske Rejseforsikring, men vi takker dem for et rigtig godt samarbejde gennem mange år,” siger Nancy Justinussen.

IATA Cometernes næste arrangement er 13. februar med Thai Airways. Her er over 40 tilmeldte – og mange på venteliste.

Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Imperial, hvor der først var rundvisning på hotellet og derefter præsenterede hotellets direktør, Robert Thomsen, Arp-Hansen Hotel Group. Efter generalforsamlingen inviterede hotellet på mad og drikke.

Der var genvalg til 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer. De genvalgte er Søren Alling fra Nyhavn Rejser – kasserer, Erik Kludt fra JTB Denmark, Daniel Pellegrini fra Singapore Airlines og Christian Willumsen fra USA Rejser.

Ny i bestyrelsen er Sofie Friman Brix fra Gouda Rejseforsikring, som erstatter Lars Vinterberg fra Live Travel. Formanden, Nancy Justinussen, og Gitte Sørensen fra MyCruise var ikke på valg.

Læs mere om IATA Comet her: http://www.iatacomet.dk