Klager til EU over DSB

Det får nu formanden for pendlerforeningen på Kystbanen til at indklage DSB for EU-kommisionen. Det hele handler om en udlejningsaftale mellem DSB og Trafikstyrelsen, som eksperter kalder ulovlig. Aftalen går ud på, at DSBFirst stiller tog til rådighed for DSB i myldretiden, hvor togene benyttes på andre strækninger, skriver epn.dk.

 

Helt tilbage i 2007, inden udbudet var afgjort, bad DSBFirst Trafikstyrelsen om lov til at udleje tog til DSB i weekenderne. Her blev svaret i første gang nej, da DSB kun ville leje togene, hvis det blev DSBFirst, der vandt udbudet.

 

Da DSBFirst så vandt opgaven ændrede Trafikstyrelsen signaler og tillod udlejningen, og det er ifølge ekspert i EU-ret, Peter Vesterdorf i strid med EUs udbudsregler, fordi man handler i strid med forudsætningerne for udbudet.

Den dårlige trafikafvikling på Kystbanen har indtil nu i år kostet DSBFirst over 20 millioner kroner i bøde på grund af aflyste eller forsinkede tog og utilfredse passagerer.

Skrevet af Flemming Juul