Kvartalsoverskud for DSB

Adm direktør Flemming Jensen.

DSBs resultat før skat blev i første kvartal 48 millioner kroner: ”Det er tilfredsstillende, at initiativerne for at sikre flere tog til tiden, bærer frugt. Punktligheden har været stigende og ligget over kontraktmålet med staten”, siger Flemming Jensen, adm. direktør

Resultatet er på niveau med samme periode i 2016, hvor resultatet korrigeret for engangsposter var 53 millioner kroner. Den nettorentebærende gæld er reduceret med 134 millioner i forhold til 31. december 2016 og med 763 millioner inden for det seneste år.

Punktligheden for Fjern- & Regionaltog er i bedring
Operatørpunktligheden for Fjern- & Regionaltogstrafikken ligger på 94,0% i kvartalet mod 92,7% for et år siden og ligger over Trafikkontraktens mål. Det er resultatet af de initiativer, DSB satte i værk for at reducere antallet af forsinkende fejl, blandt andet ansættelse af ekstra medarbejdere på værkstederne.

”De aldrende lokomotiver og togsæt kræver mange ressourcer. Derfor arbejder vi med at udvide åbningstiden på de værksteder, hvor værdien af øget aften/nat/weekend-arbejde er størst. Kundepunktligheden – antal kunder til tiden – er forbedret i første kvartal, men er stadig udfordret og ligger med 79,3% under Trafikkontraktens mål på 82,4%. Signalfejl og arbejde med infrastrukturen er nogle af årsagerne til, at kun otte ud af 10 kunder nåede frem til tiden.

DSB er fokuseret på at levere den højst mulige punktlighed i 2017, men Banedanmark gennemfører sporarbejder i hele landet, som vil udfordre togdriften. Kystbanen er spærret for trafik mellem Rungsted Kyst og Helsingør i seks uger i sommerferien, mens der er fem dages spærring af trafikken på Ringsted station i juli”.

I S-togstrafikken er de gode resultater fra 2016 videreført i første kvartal 2017, og både operatør- og kundepunktligheden ligger med 98,7% og 92,7% over Trafikkontraktens mål. De 300.000 daglige kunder i S-togene har dermed kunnet nå frem til tiden i langt de fleste tilfælde.

Der er dog ikke optimal drift på strækningen mellem Jægersborg og Hillerød, hvor der er implementeret et nyt signalsystem. Og Banedanmark vil resten af året udføre sporarbejder, og fra april til oktober vil der være flere perioder med totalspærringer og reduceret drift på hovedstrækningen mellem Valby og Svanemøllen.