Lovændring vil koste jobs for danske guider – og milliontab

”Vedtages loven i sin nuværende form kan den koste arbejdspladser for unge danskere, der arbejder i udlandet som guider – og fordyre omkostningerne for charterrejsebureauer med årligt op til 60 mio. kr.”

 

Det siger Henrik Specht, direktør i Rejsearrangører i Danmark (RID), brancheforeningen for hovedparten af de danske charterrejsearrangører til takeoff.dk

 

Baggrunden er L 195, forslag til ændring af ligningsloven. Denne lovændring, som Folketinget i denne uge har til tredje og sidste behandling, kan blive dyr for den danske charterbranche – og kedelig for danske charterrejsende.

 

”Lovændringen drejer sig om, at skattepligtige i Danmark også bliver skattepligtige af indkomster, de tjener i udlandet. Det kan betyde, at danske guider i udlandet skal betale skat i Danmark af deres løn på destinationerne,” siger Henrik Specht. Han skønner, at danske charterrejsebureauer i højsæsonen har op til 400 guider i udlandet.

 

”Bliver disse guider dyrere at lønne, fordi de skal have øget løn som kompensation, kan nogle charterbureauer blive fristet til at bruge lokale – eller svenske guider,” siger Henrik Specht og tilføjer:

”Vedtages loven i sit nuværende udkast, bliver den katastrofal for charterrejsebranchen.”

 

Lovforslaget har mødt protester fra dele af dansk erhvervsliv. Rejsearrangører i Danmark har gjort sine synspunkter gældende overfor Folketingets skatteudvalg samt skatteminister Thor Möger Pedersen.

 

RID har skrevet til skatteministeren og Folketingets skatteudvalg. Her står bl.a.:

 

”Rejsearrangørerne har på ferierejsemålet en serviceorganisation med danske guider, som udgør en del af pakkerejsen. Vi har med bekymring fulgt Folketingets behandling af L195. Konsekvenserne af fuld dansk beskatning af de i udlandet arbejdende guider vil være betragtelig.

 

Vi skønner, at de økonomiske konsekvenser af en gennemførelse af lovforslaget i den foreliggende form vil være, at de danske charterrejsearrangører får meromkostning i størrelsesorden 50-60 mio. kr. årligt.

 

Nogle guider arbejder på helårsdestinationer, (i Middelhavsområdet) og fjernereliggende i vintersæsonen.

 

Guiderne er sjældent i Danmark og gør kun i begrænset omfang brug af det danske velfærds- og sundhedsudbud. Indførelse af fuld beskatning i Danmark vil medføre markante meromkostninger for rejsearrangørerne. Det vil rokke branchens ”forretningsmodel”, hvor ferierejsende tilbydes dansk guideservice, som omkostningsmæssigt bygger på lokale skatte-forhold.

 

Indførelse af fuld dansk skattepligt på de i udlandet arbejdende danske guider vil indebære, at arrangørerne vil være tvunget til i højere grad at benytte lokale guider. Det vil indebære en betydeligt dårligere service af danske ferierejsende og betyde tab af danske arbejdspladser,” hedder det bl.a. i brevet til skatteministeren og skatteudvalget.

 

RID repræsenterer: Spies, StarTour, Apollo, Bravo Tours, Atlantis Rejser, Travel Booking/Ung Rejs, Århus Charter, Falk-Lauritsen Rejser, Club La Santa, Folkeferie.dk, Primo Tours, Detur og Amisol. RID’s medlemmer sendte i 2011 knap 1,1 mio. rejsende på flyferie ud af Danmark, ca. 85 pct. af det samlede marked for charterrejser.

Skrevet af Henrik Baumgarten