Et Siemens-højhastighedstog fra Deutsche Bahn. (Foto: Siemens | PR)

Ønsker tog som erstatning for EU-flyvninger

I fremtiden kan et nyt netværk af højhastighedstog potentielt erstatte en del af de flyvninger, der finder sted mellem de større byer i Europa. En ny undersøgelse skal afdække potentialet.  

I slutningen af juni mødtes politikere, chefer fra jernbaneindustrien og andre aktører til Connecting Europe Days, som var en tre dage lang konference i Lyon i Frankrig, hvor det overordnede omdrejningspunkt var fremtiden for jernbaner i Europa.

Her blev der udtrykt et ønske og en fremtidsvision om at skabe et netværk af moderne højhastighedstog, der skal forbinde de større byer i EU og fungere som et mere bæredygtigt alternativ til flyvninger.

Det skal desuden understøtte ambitionen fra EU-Kommissionen om, at brugen af højhastighedstog skal fordobles inden 2030 og tredobles i forhold til det nuværende niveau inden 2050.

Skal afdække fordele
Næste skridt bliver, at EU-Kommissionen sammen med en række europæiske jernbaneorganisationer vil foretage en undersøgelse, der skal afdække fordelene ved et fælles jernbanenetværk, hvor finansieringen af de mange nye strækninger i givet fald skal komme fra samt hvordan et sådant netværk kan hjælpe EU med at nå unionens klimamål ved eksempelvis at erstatte nogle flyrejser.

Det hilses velkommen af Alberto Mazzola, der er administrerende direktør for organisationen Community of European Railways. Ifølge ham støtter organisationen, at der udarbejdes en plan, som viser de socioøkonomiske fordele ved højhastighedsforbindelser mellem kontinentets større byer.

Hos organisationen ALLRAIL støtter generalsekretær Nick Brooks ligeledes op om undersøgelsen. Det skriver CNN.

“Vores ønske er, at højhastighedstog med 1.000 sæder i fremtiden vil binde landene i Europa sammen. Det vil føre til lave takster og høje indtægter. Mens andre konkurrerende transportformer sætter bæredygtighedsmål for sig selv, kan jernbaner gøre det mere effektivt, og resultaterne af denne her undersøgelse skal gøre det muligt for højhastighedstog at blive rygraden i langdistancerejser i Europa.”

Et grønnere alternativ
Der spekuleres desuden i, om et tilstrækkeligt udbygget netværk af jernbanestrækninger i givet fald vil kunne erstatte en del af de flyvninger, der finder sted på tværs af Europa. Ifølge statistikker fra EU dækker 17 af de 20 travleste flyruter i Europa afstande på mindre end 700 kilometer.

Det er dog præcis afstande i den størrelsesorden, hvor en togtur kan tilbyde en både hurtigere og mere bæredygtige rejse, hvis altså man får opbygget den rigtige infrastruktur, lyder det.

En rapport udarbejdet i et samarbejde mellem miljøorganisationer fra Tyskland, Polen, Spanien og Frankrig påpeger, at en flyvning mellem Paris og Berlin udleder mindst seks gange så meget CO2 som en togrejse på samme strækning samt, at flyvninger på mindre end 1.000 kilometer mellem eller inden for europæiske lande anslås at stå for udledningen af 28 millioner tons CO2 hvert år.

Det skal gøres nemmere
Efter COVID-19-pandemien har de europæiske jernbaner samlet set mistet 20 procent af pendlertrafikken på hverdage, og netop denne trafik har i mange år været rygraden i jernbaneselskabernes forretning.

Selvom markedet for langdistance- samt fritidsrejser atter er ved at komme sig, bekymrer branchen sig for, at det kan blive nødvendigt med nedskæringer, såfremt man ikke foretager sig noget, og her ville en satsning på højhastighedstog kunne fungere som en form for fremtidssikring.

Derudover ønsker Community of European Railways også, at der oprettes ​​en uafhængig platform, hvor alle priser på billetter samt køreplaner for togstrækninger i hele Europa bliver samlet således, at togrejser bliver mere tilgængelige, når potentielle kunder planlægger, hvordan de skal komme fra en destination til en anden.

 

Relaterede artikler:

Her er verdens 10 hurtigste tog

Europas længste togrejse kommer forbi København

Planer om flere europæiske nattog