Radisson Blu i mærkeordning

Radisson Blu Scandinavia i Århus, Radisson Blu Scandinavia i København, Radisson Blu Falconer og Radisson Blu Royal er nu mærket for tilgængelighed og kan findes på hjemmesiden godadgang.dk.

 

At være mærket for tilgængelighed betyder, at de fire hotellers gæster altid kan få nøjagtige oplysninger om adgangsforholdene, så man eksempelvis på forhånd ved, om der er trapper til værelserne, om dørene er brede nok til en kørestol, om allergikere kan få værelser uden gulvtæpper o.l.

 

”20% af befolkningen er berørt af en funktionsnedsættelse. Det er en stor gruppe og vi vil gerne gøre en indsats for, at alle kan færdes på en god måde på vores hoteller,” siger Peter Lauersen fra Radisson Blu Scandinavia i Århus.

 

På godadgang.dk kan gæster, mødeplanlæggere, kolleger m.m. få oplysninger om adgangsforholdene. Det er således blevet lettere på forhånd at vurdere om hotellerne lever op til de individuelle behov, som en gæst nu må have. 

 

I forbindelse med mærkningen er hotellerne blevet opmærksomme på forhold som kan forbedres. Forhold som har stor betydning for, at mennesker med særlige behov kan færdes trygt og sikkert. Radisson Blu vil overveje og prioritere forbedringer af tilgængeligheden.

Skrevet af Flemming Juul