Rejsebranchen er vred på Trafikstyrelsen

TURISME: Trafikstyrelsen vil efter dom i landsretten tillade, at forsinkede passagerer får kompensation fra både rejsebureau og flyselskab. Det er charterselskabernes brancheforening, RID, og Danmarks Rejsebureau Forening imod. Sagen ender i Højesteret. Trafikstyrelsen har ikke reageret på kritikken.

”Den 1. oktober får Trafikstyrelsen ny praksis, hvor det ikke længere modregnes, hvad en forsinket rejsende allerede har fået i kompensation fra rejsearrangøren eller flyselskabet. Nu kan der fås fuld kompensation fra begge. Dermed har vi en uafklaret retstilstand.”

Det siger direktør for charterselskabernes brancheforening, RID (Rejsearrangører i Danmark), Henrik Specht, til standby.dk – og tilføjer, at Trafikstyrelsen gerne vil mødes om sagen.

Baggrunden for sagen er ifølge Henrik Specht en dom fra Østre Landsret tidligere på året, der tillod kompensation fra både rejsebureau og flyselskab.

Men det var en meget konkret sag, siger han, og tilføjer, at Procesbevillingsnævnet har tilladt, at dommen prøves ved Højesteret, formentlig i januar næste år.

Meget besynderligt

”Procesbevillingsnævnet tillader kun anke til Højesteret, hvis der er grund til at tro, at anken vil give nyt resultat,” siger Henrik Specht og fortsætter: ”Derfor er det meget besynderligt, at Trafikstyrelsen ændrer praksis – før anken er behandlet i Højesteret. Trafikstyrelsens bebudede nye praksis gør bl.a. op med Justitsministeriets fortolkning, at en rejsende ikke kan få fuld kompensation fra både rejsebureau og flyselskab.”

I går skrev RID til Trafikstyrelsen bl.a., at man er uenig i, at passagererne har adgang til fuld kompensation efter begge regelsæt (loven om pakkerejser og EU’s forordning om kompensation fra flyselskaber ved længere forsinkelser.)

”Vi er meget overraskede over indholdet af og timingen fra Trafikstyrelsen, idet den nævnte fortolkning (af den konkrete sag fra landsretten) er i strid med generelle erstatningsretlig praksis, hvor man kun kan blive kompenseret én gang for samme forhold,” skrev RID til Trafikstyrelsen og tilføjede: ”Ovenstående opfattelse fremgår af justitsministeriets udkast til forslag om lov om sammensatte rejsearrangementer, der vil indgå i det lovkatalog, Regeringen fremsætter 3. oktober.”

Her står bl.a.: ”Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter forordninger og internationale konventioner, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag… Bestemmelsen skal sikre, at en rejsende ikke opnår overkompensation. Dette er i overensstemmelse med dansk rets almindelige principper, hvorefter et lidt tab erstattes fuldt ud – men ikke yderligere.”

’Dybt kritisabelt’, siger DRF

I fredags kom der også kritik fra Danmarks Rejsebureau Forening af Trafikstyrelsen i denne sag. DRF skrev bl.a. ”passagerer kan ikke få fuld kompensation fra både flyselskaber og rejsebureauer, hvis rejsen forsinkes. Det står klart og tydeligt i EU-reglerne om passagerbeskyttelse.

Det vil Trafikstyrelsen lave om på fra 1. oktober, så rejsende kan få kompensation for samme hændelse flere gange. Det er dybt kritisabelt – praksisændringen er skadelig for rejsebureauer og flyselskaber.”

Bliver flyet forsinket kan rejsende være berettigede til kompensation fra flyselskabet efter EU-reglerne eller hos rejsebureauet efter reglerne i pakkerejseloven. Reglerne sikrer desuden, at den rejsende altid får den højeste kompensation – uden at blive dobbeltkompenseret.

Videre skrev DRF: ”Trafikstyrelsen vil nu ændre denne retstilstand. Trafikstyrelsen er den afgørende instans på området for passagerbeskyttelse, og styrelsen vil fremover give rejsende adgang til samme kompensation to gange – altså det fulde beløb fra både rejsebureau og flyselskab, selv om det fremgår tydeligt af EU-reglerne, at den rejsende ikke skal modtage dobbeltkompensation.”

”Forbrugeren skal beskyttes, når flyet er forsinket, og her har vi i dag stærke retningslinjer fra EU. Med Trafikstyrelsens praksisændring vil man nu give rejsende samme kompensation to gange. Det er direkte i strid med, hvad der blev vedtaget i passagerrettighedsforordningen fra EU,” siger Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, og fortsætter: ”Vi har svært ved at se logikken i denne lovstridige praksisændring. Desuden træder det nye pakkerejsedirektiv i kraft den 1. juli 2018, og her videreføres det fundamentale princip fra passagerrettighedsforordningen om, at man ikke skal have dobbeltkompensation.

Det er under al kritik, at Trafikstyrelsen nu laver en periode på ni måneder, hvor passagererne bliver overkompenseret,” siger Lars Thykier.