Stadig flere med fjernbus i Danmark

Kort fra Trafik- og Byggestyrelsen over de danske fjernbusruter; jo kraftigere farven på ruten er, jo mere trafik er der på den.

Kort fra Trafik- og Byggestyrelsen over de danske fjernbusruter; jo kraftigere farven på ruten er, jo mere trafik er der på den.

TRANSPORT: Fjernbusser haler ind på indenrigsflyvning når det gælder antal rejsende mellem landsdelene. Danmark havde sidste år 28 fjernbusruter.

Ingen slår selvfølgelig DSB i den kollektive trafik, statsbanerne har over 90 pct. af de rejsende mellem landsdelene. Det viser et kig på DSBs tal, tal fra Københavns Lufthavn over indenrigstrafikken sidste år samt den nye opgørelse fra Trafikstyrelsen over fjernbusser. Luftfarten og fjernbusserne har et par procent af det årlige antal rejsende mellem landsdelene – og her går det frem for busserne.

Sidste år havde fjernbusserne en stigning på 40 pct i forhold til 2014, oplyser Trafikstyrelsen – i alt blev det til over 1,2 mio. rejsende. Sammenlignet med 2011 er der tale om en fordobling af passagertallet for buspassagerer.

På de seks indenrigsflyruter var der i 2015 i alt 1,6 mio. passagerer, et fald på 2,3 pct. i forhold til 2014. Største indenrigsrute er København-Aalborg med ca. halvdelen af flypassagererne.

I alt havde Danmark ved udgangen af sidste år 28 fjernbusruter. Den største er fra København via Odense til Aarhus med over 20 kørsler om dagen. Busselskaber skal årligt indberette passagertallet til Trafikstyrelsen, der også godkender ruter.

Godkendelsen kræver, at den pågældende busrute strækker sig over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland eller over mere end Bornholms Regionskommunes område.

I 2015 godkendte styrelsen 28 nye fjernbusruter, som betjenes af otte busselskaber med op til 90 daglige afgange.

Busselskaber med tilladelse til fjernbuskørsel kan indgå en kontrakt med styrelsen om såkaldt ”offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper.”

Det betyder, at selskabet skal give rabat til studerende, pensionister og børn under 16 år. Den ydede rabat refunderes delvist af Trafikstyrelsen, der oplyser, at sidste år benyttede 51 pct. af alle rejsende med fjernbusserne sig af rabatten. Det gav en samlet refusionsudgift på 24,4 mio. kr.