Staten og kommunerne på jagt efter 135 hoteller

Den 1. januar vil Statens og Kommunernes Indkøbsservice indgå en ny 24 måneders aftale med 135 hoteller over hele landet. Aftalen har en værdi af 300 millioner kroner.

Der bliver i løbet af september travlhed i salgsafdelingerne hos en lang række hoteller over hele landet. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har nemlig sendt en ny rammeaftale i udbud med ikrafttræden den 1. januar 2019.

Aftalen, der har en varighed på 24 måneder, omfatter i første omfang statens hotelovernatning, men aftalen kan også benyttes af kommunerne og regionerne, hvilket der også historisk er kutyme for.

Af udbudsmaterialet fremgår det, at det er en landsdækkende aftale, hvor valget af hoteller skal ske i forhold til regioner og postnumre, således at det vil være muligt at få et bredt udsnit af hoteller over hele landet med i aftalen. I første omfang tilstræbes det at indgå aftaler med 135 leverandører.

SKI nævner en aftaleværdi på 300 millioner kroner plus moms, og der er sat en frist til den 2. oktober kl 13.00 for at aflevere sit tilbud.

Pligt til at benytte aftalen
Hele processen gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at det ikke vil være nødvendigt med forudgående prækvalifikation. Aftalerne bliver indgået som en række parallelle rammeaftaler mellem SKI og de enkelte leverandør.

Som udgangspunkt er Staten forpligtet til at anvende rammeaftalerne. Staten defineres her som samtlige statslige institutioner, ministerier og underliggende styrelser samt tilhørende institutioner, der er optaget på Finansloven. Herudover har flere selvejende institutioner samt en række statslige institutioner udenfor Danmark, i Grønland og Færøerne en ret – men ikke pligt – til at anvende rammeaftalen.

Hensyn til mindre hoteller
Der er i aftalen taget højde for, at mindre hoteller ikke har erfaringer med større udbud, og derfor er rammeaftalen udbudt i henhold til det såkaldte light-regime, hvor der ikke er krav om brug af en ESPD-erklæring (European Single Procurement Document).

Herudover er hoteller i yderområderne blevet tilgodeset ved, at de skal konkurrere med hoteller i deres nærområde om de pladser i rammeaftalen, der er reserveret i det enkelte geografiske område. Dermed undgår man, at hotellerne i de større byer kommer til at dominere i antallet af hoteller, der kommer med i rammeaftalen.

Forud for tilbudsfristen afholder SKI informationsmøder  i Rønne, Aalborg, Middelfart og København, hvor interesserede hoteller kan deltage.

 

Relaterede artikler:

Københavnske hoteller på vej mod nedgangstider

Danske hoteller fordobler milliardoverskud

Ny kritik af hoteller med overdrevne priser