Turistinformationen i Tønder. (Foto: Rømø-Tønder Turistforening)

Tønder Kommune vil bruge 4,9 mio. kr. på turisme

Tønder Kommune har indgået et samarbejde med Destination Sønderjylland, og der er i 2021 samlet afsat næsten fem millioner kroner til destinationen og den lokale turistforening.

Destination Sønderjylland er det fjerdestørste af de 19 destinationsselskaber, der er etableret i bestræbelserne på at reducere antallet af destinationsselskaber fra tidligere 80.

Motivationen har været, at det offentlige tilskud via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, ikke vil være muligt, hvis man ikke senest ved årets udgang befinder sig i et af de 19 ny destinationsselskaber.

Tønder Kommune, der er kendt for andet en turisme, besluttede for snart tre måneder siden at blive medlem af Destination Sønderjylland sammen med Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, og de seneste måneder er blevet brugt på at finde ud af, hvordan rollefordelingen skal være.

Betaler 4,9 millioner kroner til turismen
Det økonomiske model er skruet sammen, så Tønder Kommune via et årligt medlemskontingent betaler 1,3 millioner kroner til Destination Sønderjylland, mens Rømø-Tønder Turistforening i 2021 vil modtage omkring 3,2 millioner i tilskud samt ekstraordinære midler på 400.000 kroner til at bemande turistinformationen i Tønder. Samlet er der afsat 4,9 millioner kroner til turismen i 2021.

Rømø-Tønder Turistforening kommer til at varetage hovedparten af den lokale turismeindsats i samarbejde med Destination Sønderjylland, som er den overordnede koordinerende part. Resultatkontrakten vil fra Tønder Kommunes side blev indgået med begge parter, og i kontrakten vil der fremgå, hvilket mål der arbejdes efter.

“Jeg er glad for, at der nu er lavet en aftale for de kommende år. Det har været et langt tilløb, men nu er det på tide at se fremad og fortsætte indsatsen for at fremme turismen i Tønder Kommune og forhåbentlig få endnu flere gæster fra ind- og udland til vores dejlige område,” siger Tønder Kommunes borgmester, Henrik Frandsen.

Rollerne er fordelt
For at stå bedst muligt rustet til det udvidede destinationssamarbejde har der i løbet af november været afholdt en række møder for at fordele rollerne mellem de forskellige aktører.

Overordnet set handler det om at styrke brandingen af Sønderjylland på tværs af kommunerne bag Destination Sønderjylland-samarbejdet. Det skulle gerne resultere i skabelsen af en række synergieffekter, så der bliver det største mulige udbytte af de kommunale tilskud, mens der sikres en lokal forankring i forhold til de respektive kommuners turismeaktører.

Endelig bliver der mulighed for en bedre koordinering af indsatsen, så det bliver muligt at undgå dobbeltarbejde, når det hele er samlet i en større enhed.

Tønder Kommune understreger, at der er tale om et flerårigt samarbejde med en resultatkontrakt, der vil blive indgået for et år ad gangen.

 

Relaterede artikler:

90 af 98 kommuner på plads i destinationsselskaber

Stadig flere kommuner med i et destinationsselskab

Sønderjylland tiltrak rekordmange danske turister