DFDS vil vokse

DFDS ønsker at udvide forretningen og vokse i størrelse de kommende år.
I første omgang er rederiet klar til at investere for tre mia. kr., fremgår det af den opdatering af strategiplanen ”Go forward”, som blev offentliggjort onsdag.
Investeringerne skal først og fremmest bruges til at styrke rutenetværket, der skal udvides til at omfatte flere ruter i Nordeuropa.

DFDS gør i den opdaterede strategi op med den hidtil todelte koncernstruktur med DFDS Seaways og DFDS Tor Line. Fremover bliver der fem forretningsområder: Ro/ro, Container, Passager, Terminaler og Trailer. Der etableres en fælles og koordinerende salgsfunktion på tværs af alle forretningsområder, for at områderne i højere grad sammentænkes. Derudover er det tanken, at fragt- og passageraktiviteten også i højere grad sammentænkes med den nye koncernstruktur.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 13. september, 2007)

Skrevet af