EU gør det dyrere at aflyse flyafgange

Den principielle dom skyldes en klage mod Alitalia fra en østrigsk familie. En defekt flymotor gjorde, at familien ikke kunne flyve fra Wien via Rom til Brindisi i Libyen. Flyet blev aflyst fem minutter før afgang – selv om den angivelige motorfejl var opdaget et døgn tidligere.Alitalia afviste at betale kompensationen på 250 euro. Det fik den østrigske familie til at klage over Alitalia til Østrigs sø-og handelsret, som bad EU-domstolen definere ”ekstraordinære omstændigheder,” som kunne fritage flyselskabet fra at betale kompensation.EU-domstolens kendelse, som er bindende i EU’s medlemslande, fastslår, at “tekniske problemer som opdages ved vedligehold af fly eller undladelse af dette ikke i sig selv udgør ”ekstraordinære omstændigheder.”EU-dommen modtages som en god nyhed for forbrugerne af Rasmus Kjelddal, direktør i Forbrugerrådet. Han siger til Politikens tjek.dk: ”Dommen indebærer, at flypassagererne flere tilfælde end i dag kan få kompensation. Hvis jeg var udsat for det som passagerer, ville jeg rette et krav på stedet mod det personale, der står der. Hvis de afviser, at der er en erstatning, ville jeg bede om vejledning i, hvor jeg så skal rette mit krav.”Rasmus Kjelddal tror dommen får betydning på to områder for flyselskaber. ”På et plan vil det betyde ekstra udgifter, men pga. det, vil flyselskaberne også have interesse i at gøre en større indsats for at hjælpe.”Ifølge Rasmus Kjelddal vil det nemlig blive dyrere for flyselskaber at betale kompensation. Det kan derfor bedre betale sig at hjælpe passagerer end at aflyse.

Skrevet af