Indbyder til Pow Wow 2004

Den store årlige amerikanske fagrejsemesse Pow Wow afvikles næste år i Los Angeles mellem 24. og 28. april – og cirka 25 danske rejsebureauer med væsentlig trafik til USA vil blive indbudt til at deltage; her til kommer op til otte repræsentanter for den danske presse.Men der indbydes i år på en ny måde. Mens det hidtil har været den danske Visit USA-komite, som udsendte indbydelserne, sker det i år via handelsafdelingen på den amerikanske ambassade i København. Den er af den amerikanske Travel Industry Association, der organiserer og afvikler Pow Wow, blevet bedt om at stå for indbydelserne. Og fra ambassaden er der netop udsendt en slags for-indbydelser til alle potentielle danske deltagere.Alle rejsebureauer, som ønsker at deltage i Pow Wow, skal inden 10. december skrive til Vibeke Brosted på ambassadens handelsafdeling for at meddele, at de ønsker at deltage. Dette gælder også rejsebureauer, der tidligere har været til Pow Wow.Ønskes yderligere oplysninger eller er der spørgsmål om Pow Wow, kan disse rettes til Vibeke Brosted på den amerikanske ambassade på telefon: 35 55 31 44.Umiddelbart efter den 10. december samles en rådgivningskomite bestående af repræsentanter for den danske rejsebranche med ambassadens handelsafdeling for at vurdere samtlige ansøgninger om at blive indbudt til Pow Wow i Los Angeles, hvorefter de officielle indbydelser udsendes.

Skrevet af