SAS fik også medhold i Højesteret

Højesteret fulgte Østre Landsret i den endelige afgørelse i sagen om SAS’ stop for betaling af provision til rejsebureauerne.Dermed har det mest markante stridspunkt i nyere tid mellem SAS og hovedparten af de danske rejsebureauer fundet sin endelige juridiske løsning.Men sagen vil blive debatteret meget i rejsebranchen – såvel blandt flyselskaber, hvoraf de fleste har fulgt SAS og lukket for provisionen og dermed sparet millioner af kroner, samt mellem rejsebureauerne. Hovedparten af rejsebureauerne ønskede fortsat provision for at udstede billetter for SAS og de øvrige flyselskaber.Ved at inddrage kommissionen til rejsebureauerne sparer flyselskaberne i Danmarks skønsmæssigt 250 mio. kroner om året.Interessen for domsafsigelsen var overskuelig fra rejsebranchen. Kun DRF’s formand, Jesper Ewald fra FDM, DRF’s adm. direktør, Lars Thykier, direktør Ole Egholm fra Wasteels Rejser, direktør Jesper Schou fra Billetkontoret samt salgschef Ole Schlundt fra Air France og nordisk chef for Iberia, Charlotte Højsteen, havde fundet det ulejligheden værd at møde op for at høre dommen.KOMMENTARER FRA SAS OG DRF

I en kommentar fra SAS’ koncernchef, Jørgen Lindegaard, noteres: “Med en enstemmig afgørelsen bringer Højesteret flybranchen på linje med de almindelige markedsvilkår og det er vi meget tilfredse med.”“Vi er også glade for, at vi med dommen kan lægge en juridisk tvist med vigtige samarbejdspartnere bag os. Vi har både før og under sagen bevaret og udbygget et godt samarbejde med de skandinaviske rejsebureauer, og den linje vil vi naturligvis fortsætte og forstærke i fremtiden,” siger Jørgen Lindegaard.Fra DRF’s formand, Jesper Ewald, samt DRF’s adm. direktør, Lars Thykier, er kommentaren:“SAS kan dermed fortsætte med det introducerede nettoprissystem. Årsagen til, at SAS fik stadfæstet dommen er, at SAS’ egne salgspriser overfor deres kunder også er tillagt et gebyr.Men Højesterets dom understreger samtidig, at alle flyselskaber, der omfattes af IATA-reglerne har har fulgt SAS’ ændrede prissætning, skal følge samme struktur som SAS. Dette medfører, at disse servicegebyrer SKAL pålægges af flyselskaberne fremover, for ikke at komme i konflikt med den afsagte Højesteretsdom.Det er DRF’s opfattelse, at dommen fastholder de nuværende markedspriser i og med at rejsebureauerne fortsat tvinges til at tillægge flypriserne samtlige okostninger i forbindelse med salg af flybilletter.Vi er naturligvis kede af at dommen gik DRF imod, men det er godt endelig at få afklaret samarbejdsforholdet til en af rejsebranchens vigtigste samarbejdspartnere. Det er glædeligt, at tvisten ikke har påvirket det gode daglige samarbejde, hvilket understreger den store gensidige afhængighed mellem parterne,” hedder det i udtalelsen fra lederduoen i DRF.SAMMENDRAG FRA HØJESTERET AF DOMMEN:

Referat af dom Sag 474/2003Et luftfartsselskabs prissætning var ikke i strid med en aftale med en rejseagent.Dom afsagt den 3. september 2004Danmarks Rejsebureau Forening

som mandatar for Wasteels Rejser A/S

mod

Scandinavian Airlines System

Denmark-Norway-SwedenEt rejsebureau, Wasteels Rejser, der bl.a. solgte flybilletter på vegne SAS, var akkrediteret som agent af IATA, the International Air Transport Association, en verdensomspændende sammenslutning af luftfartsselskaber – herunder SAS. Ifølge en aftale mellem IATA og Wasteels kunne luftfartsselskabet selv fastsætte størrelsen af agentens vederlag og den måde, hvorpå vederlæggelsen skete. Det fulgte endvidere af aftalen, at vederlaget skulle udgøre fuld kompensation for det arbejde, der var ydet til luftfartsselskabet.SAS meddelte i juni 2002 Wasteels, at SAS fra 1. januar 2003 ville indføre en ”nettoprissæt-ning”, der indebar, at SAS ikke længere betalte vederlag til agenterne i form af provision.Wasteels protesterede over for den af SAS indførte nettoprissætning, idet Wasteels var af den opfattelse, at en sådan prissætning var i strid med vederlagsbestemmelsen i aftalen med

IATA, som SAS var bundet af. SAS var ikke enig med Wasteels heri, og Wasteels anlagde sag mod SAS med påstand om, at nettoprissætningen var en overtrædelse af SAS’ forpligtelser i henhold til aftalen med IATA.Højesteret frifandt SAS. Højesteret udtalte bl.a., at den nettoprissætning, som SAS indførte med virkning fra den 1. januar 2003, måtte ses i lyset af den tekniske udvikling, der bl.a. muliggør bestilling af flybilletter via internettet, og den skærpede konkurrence mellem luftfars-selskaberne.Nettoprissætningen indebar, at SAS ikke længere betalte vederlag til agenterne i form af provision. Ordningen indebar imidlertid samtidig, at SAS ved eget salg til slutkunder lagde et gebyr, hvis størrelse afhang af den ydede service, til den nettopris, som anvendtes over for agenterne.Nettoprissætningen var således et udtryk for, at agenterne i forhold til SAS’ egne salgspriser opnåede en rabat, og Højesteret fandt, at SAS herved måtte anses at yde vederlag til agenterne i overensstemmelse med aftalen med IATA.Østre Landsret var nået til samme resultat.

Skrevet af