Koncernchef forlader DFDS Seaways

12. september offentliggjorde DFDS sin nye strategi ’Fra ruter til netværk’. Et nøgle-element her er, at de to divisioner DFDS Seaways og DFDS Tor Line blev opdelt i fem forretningsenheder.
”Som en logisk konsekvens ændrer vi nu ledelsesstrukturen, så den svarer til den nye organisationsstruktur og vores ønsker om vækst og yderligere fokus på HR”, siger DFDS’ adm. direktør Niels Smedegaard.

Koncernledelsen består fremover af Niels Smedegaard som president og CEO samt fem executive vice presidents: Christian Merrild (finans), Henrik Holck (HR), Peder Gellert Pedersen (Ro-Ro og terminal), Ole Sehested (container og trailer) samt indtil videre Niels Smedegaard (passagerer).

”Der har i en årrække været en kraftig vækst i DFDS’ fragtaktiviteter, som udgør langt den største del af selskabets omsætning. Jeg har fuld forståelse for, at man tilpasser strategien og strukturen, så de svarer til virkeligheden. Jeg ønsker dog ikke selv at være en del af denne nye struktur, og derfor har vi aftalt, at jeg forlader selskabet,” siger koncerndirektør Søren Jespersen.

Den nye ledelsesstruktur træder i kraft 1. januar. Søren Jespersen bliver på sin post i en kortere periode i forbindelse med overdragelse af ledelsesopgaverne i DFDS Seaways

Skrevet af