Rejsebureau tabte sag i Pakkerejse-Ankenævnet om en rejse for 12 personer til den kanariske ø Lanzarote. Her er det Jameos del Agua, en af Lanzarotes mest berømte turistattraktioner. Wikipediafoto: Norbert Nagel.

Ankenævnet afviste rejsebureaus afbestillingsregler

Bureauet havde ”retten på sin side,” men fordi det kun henviste til almindelige betingelser, kunne det ikke gøre afbestillingsvilkår gældende og tabte derfor, skriver DRF i gennemgang af kendelse.

Pakkerejse-Ankenævnet har behandlet en sag med principielle aspekter og som andre rejsebureauer kan lære af, skriver Danmarks Rejsebureau Forening på sin hjemmeside.

Sagen drejer sig om en rejse for 12 personer til Lanzarote til i alt 97.735 kroner. Rejsen blev i første omgang flyttet på grund af covid-19, men efterfølgende annulleret af køberen, der ønskede depositum tilbagebetalt.

Rejsebureauet afviste og henviste til sine almindelige købsbetingelser. Det tilsidesatte Pakkerejse-Ankenævnet, skriver DRF i sin gennemgang af sagen.

Rejsen blev købt 13. februar 2019, altså over et år før forventet afrejse 1. maj 2020. Rejsen, der havde en uges varighed, var for 12 personer, der skulle indkvarteres i tre lejligheder noget af tiden samt på hotel den sidste nat. Rejsen var med halvpension. Den samlede pris på rejsen var 97.735 kroner. Heraf betalte klager ved bestilling i 2019 et depositum på 22.900 kroner.

Ville rykke rejsen et år frem
Den 28. februar 2020 ønskede klager på grund af covid-19 at rykke rejsen et år frem. Det accepterede bureauet mod et ændringsgebyr. Rejsen blev rykket til 30. april 2021.

I september 2020, altså mere end syv måneder før det nye afrejsetidspunkt, annullerede klager rejsen med begrundelse i coronasituationen. Klager ønskede hele depositummet på 22.900 kroner tilbagebetalt.

Det nægtede bureauet, der henviste til dets almindelige betingelser, hvoraf det fremgik, at ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse var beløbet tabt. Bureauet argumenterede, at det i september 2020 på afbestillingstidspunktet var umuligt at forudsige, om Lanzarote ville være orange i Udenrigsministeriets rejsevejledninger i april 2021, skriver DRF i sin gennemgang af sagen og fortsætter:

Klager kunne derfor ikke annullere gebyrfrit med henvisning til rejsevejledningen, men for derimod ændre afrejsen mod et ændringsgebyr eller vente til 14 dage før afrejse, og få alle pengene tilbage, hvis Lanzarote stadig var orange på det tidspunkt.

Klagede til Pakkerejse-Ankenævnet
Klager accepterede ikke bureauets afgørelse og indbragte sagen for Pakkerejse-Ankenævnet.

Over for Nævnet, gjorde bureauet blandt andet gældende, at det havde fremsendt dets almindelige betingelser (rejsebetingelser) til kunden, der dermed burde være bekendt med afbestillingsreglerne.

Bureauet gjorde også gældende, at man i rejsebetingelserne skrev, at rejsende altid kunne opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr. Depositummet svarede til cirka 25 procent af rejsens pris, og svarede ifølge bureauet til dets risiko for ikke at kunne gensælge den annullerede rejse.

Klager fik medhold i sagen, selvom Nævnet var enige med bureauet i, at klager ikke var berettiget til at afbestille rejsen gebyrfrit, fordi Udenrigsministeriet på afbestillingstidspunktet 9. september 2020 ikke frarådede rejser til Lanzarote på rejsetidspunktet, 30. april 2021.

Havde kun henvist til rejsebetingelser på sin hjemmeside
Men Nævnet mente ikke, at bureauets betingelser var en del af aftalen. Ved bekræftelse af aftalen i februar 2019, havde bureauet nemlig kun henvist til rejsebetingelserne på bureauets hjemmeside. Bureauet havde dermed undladt at levere betingelserne på varigt medium til kunden i forbindelse med aftalens indgåelse.

Derfor fandt Ankenævnet, at bureauets almindelige afbestillingsvilkår ikke var en del af aftalen.

Ankenævnet besluttede herefter, at bureauet i mangel af gældende afbestillingsvilkår alene kunne kræve et passende vederlag, der var fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.

Ankenævnet fandt, at det vederlag rejsearrangøren i det konkrete tilfælde kunne opkræve, efter en samlet vurdering kunne fastsættes til 9.800 kroner, svarende til ti procent af rejsens pris og ikke de 25 procent, der fremgik af bureauets afbestillingsvilkår.

Klageren var herefter berettiget til tilbagebetaling af 13.100 kroner, vurderede Pakkerejse-Ankenævnet.

Hvad kan vi lære af sagen, spørger DRF
Rejsebureauet havde på papiret ”retten på sin side.” konkluderer Danmarks Rejsebureau Forening om sagen og fortsætter:

”Rejsebetingelserne gav både den rejsende mulighed for at afbestille og bureauet mulighed for at kræve et gebyr. Klager havde ifølge nævnet heller ikke ret til gebyrfri afbestilling, fordi Udenrigsministeriet ikke frarådede rejser til destinationen på tidspunktet for klagers afbestilling.

Derfor ville det som udgangspunkt have været bureauets almindelige afbestillingsvilkår, der var gældende. Men fordi bureauet kun henviste til dets almindelige betingelser på dets hjemmeside og dermed ikke oplyste kunden om betingelserne på et varigt medium i forbindelse med aftalens indgåelse, kunne bureauet ikke gøre afbestillingsvilkårene gældende, og bureauet tabte derfor alligevel sagen,” lyder det fra DRF.

Pakkerejse-Ankenævnet vurderer klager over pakkerejser, for eksempel fly og hotel. Nævnet, der har sekretariat hos og finansieres af Rejsegarantifonden, består af fem medlemmer. Byretsdommer Mikael Kragh er formand, Forbrugerrådet har to repræsentanter, mens RID, Rejsearrangører i Danmark – charterselskabernes brancheforening – og Danmarks Rejsebureau Forening hver har ét medlem i nævnet.

Relaterede artikler:

Ingen erstatning for afbestilt skiferie

Coronakrisen gav boom hos Pakkerejse-Ankenævnet

Rejsebureauer og hoteller risikerer hvidvask-bøder