Rønne Havn. Foto: Destination Bornholm.

Bornholm styrker krydstogtturismen

Destination Bornholm og Rønne Havn A/S intensiverer samarbejdet på krydstogtområdet med en særlig krydstogtorganisator.

Udvidelsen af Rønne Havn betyder både flere og større krydstogtskibe, og dermed også flere krydstogtgæster. Men de forbedrede havneforhold gør det ikke alene. Som et led i satsningen på krydstogtturismen er fokus blevet rettet mod et styrket samarbejde i land.

Destination Bornholm og Rønne Havn A/S har derfor valgt at udvide samarbejdet om krydstogtturismen og udpege en krydstogtkoordinator. Det blev Peter Juhl fra Destination Bornholm, som gennem mere end tre år haft et tæt parløb med Rønne Havn A/S og andre partnere om markedsføringen af Bornholm som krydstogtdestination.

Den nye krydstogtkoordinator vil være kontaktperson for virksomheder og attraktioner, der ønsker at være en del af krydstogtturismen. Udvidelsen af samarbejdet betyder også øget fokus på modtagelsen af gæsterne og de oplevelser Bornholm kan tilbyde det særlige krydstogtsegment.

”Der findes allerede et netværk af virksomheder på Bornholm, som arbejder sammen om at give krydstogtgæsterne en god oplevelse. Cruise Bornholm Network skal styrkes og udvikles, så krydstogtturismen forankres, og vi får et godt økonomisk udbytte af udviklingen. Jeg glæder mig til sammen med virksomhederne at styrke krydstogtturismen”, siger Peter Juhl.

Erfaringsudveksling
Samarbejdet med Rønne Havn A/S om markedsføring af Bornholm over for krydstogtrederierne fortsætter og udvikles i forbindelse med aftalen, og Peter Juhl vil sammen med Rønne Havn A/S løbende deltage i de forskellige netværk med andre destinationer om erfaringsudveksling på området. Rønne Havn ser store muligheder i samarbejdet:

”Pr. 1. juni 2019 kan vi tage imod krydstogtskibe på op til 350 meter. Det betyder, at vi fra havnens side har fokus på, at kunderne får en god oplevelse og et højt serviceniveau fra det øjeblik, de sætter deres fod på bornholmsk territorium. For glade kunder har det jo som regel med at vende tilbage. Derfor har vi valgt at intensivere samarbejdet indenfor rammerne af Cruise Bornholm Network,” siger Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S.
Peter Juhls ansættelse på Destination Bornholm indbefatter også andre opgaver, men størstedelen af arbejdstiden vil gå med arbejdet for krydstogtturismen.

45 procent flere anløb
Den forventede vækst i antal krydstogtanløb hos Rønne Havn i 2018 lyder på 45 procent og væksten forventes at fortsætte.

”Da Rønne Havn A/S i midten af oktober 2017 offentliggjorde, at havnen starter første fase af fire udvidelser, satte vi turbo på det strategiske arbejde i Cruise Network Bornholm. Det betyder, at vi allerede nu er i dialog med de lokale kulturinstitutioner og virksomheder vedrørende infrastruktur og opkvalificering af guider,” siger Pernille Kofod Lydolph, administrerende direktør for Destination Bornholm ApS.

Ledelsen af Rønne Havn A/S var på krydstogtkonference arrangeret af Cruise Lines International Association (CLIA) i London, hvor det stod det klart, at der er en øget interesse for krydstogt som rejseform og at Østersøområdet bestemt har fanget rederiernes interesse:

”Det faktum, at vi allerede i juni 2019 står klar til at kunne modtage de store skibe på ca. 350 meter har bestemt været en øjenåbner for mange. Nu har vi det, der skal til, for at kunne give kunderne en god oplevelse på samtlige parametre,” siger Thomas Bendtsen fra Rønne Havn A/S.

Relaterede artikler:

Turister skaber markant værdi for Bornholm

Rekord på bornholmerfærgerne

Forventer ny succes for Folkemødet på Bornholm