Turister skaber markant værdi for Bornholm

Turisme på Bornholm bidrager stort til øens samlede værditilvækst, og kommunen er samtidig i top 5 over danske kommuner, hvor turisme betyder mest, viser nye tal.

Bornholm hører til blandt de områder i Danmark, der er allermest turismeintensive. Øen har særligt travlt i sommerhalvåret, men der er også taget mærkbare initiativer til at lokke turister til om vinteren.

Seneste tal fra Center for Regional- & Turismeforskning viser, at turismen har rigtig stor betydning for Bornholms samfundsøkonomi. I 2015 brugte turisterne i alt 1,79 milliarder kroner på Bornholm, og det giver en samlet værditilvækst – både på og uden for Bornholm – på 1,08 milliarder kroner og en samlet beskæftigelse på 1.895 personer.

Tallene stammer fra 2015, fordi det er et tidskrævende arbejde at indsamle og bearbejde data, og at man samtidig skal koordinere med nationalregnskabet.

Top 5 i Danmark
Ser man kun på de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af turisme på Bornholm i 2015, var der en værditilvækst på 435 millioner kroner. Beskæftigelsen nåede op på 916 årsværk, og i alt indløb der 743 millioner kroner udelukkende i skatteindtægter fra øens turisme.

I 2015 var den samlede bornholmske værditilvækst på 8.859 millioner kroner, og heraf kom 435 millioner kroner således fra turismen. Det giver en andel på 4,9 procent. Bornholms samlede beskæftigelse var på 17.203 arbejdspladser, og turismen stod for 916 arbejdspladser til en procentandel på 5,3.

Bornholm er dermed fortsat i top 5 blandt danske kommuner, hvor turismen har størst betydning, når man måler på anden af det samlede udbud.

Mange private overnatninger
Turisternes forbrug på Bornholm beriger især brancher som restauration, overnatning, detailhandel og transport. En tredjedel af forbruget sker i turismekarakteristiske produkter og brancher.

Når turisterne overnatter på Bornholm, sker det ofte hos familie og venner. Et estimat for 2015 lyder på knap tre millioner overnatninger, og heraf fandt knap 1,2 millioner af dem sted hos familie og venner og i eksempelvis eget/lånt feriehus.

De turister, der overnatter de pågældende steder på Bornholm, står for et samlet turismeforbrug på 28 procent.

 

Relaterede artikler:

Solskinsøen skal være vinterdestination 

Ikke en sommer uden en snak om vinterturisme på Bornholm

For lidt vinterturisme på Bornholm