Ulvshale Skov på Møn er en af Danmarks ti nyudpegede naturnationalparker. Foto: Destination SydkystDanmark.

Danmark får 10 nye naturnationalparker

Der er nu sat navn på de ti nye danske naturnationalparker, spredt ud over landet. De dermed i alt 15 parker er mere end 20 gange større end Danmarks mest besøgte naturområde, Dyrehaven.

Naturnationalparkerne er store sammenhængende områder, der skal hjælpe biodiversiteten og den vilde natur tilbage i Danmark.

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har sammen afsat 888 millioner kroner til Natur- og Biodiversitetspakken.

Regeringen og aftaleparterne har tidligere besluttet, at de fem første naturnationalparker skal ligge i Fussingø ved Randers, Gribskov i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.

I en pressemeddelelse fra Miljøministeriet oplyses det, at de ti nye naturnationalparker bliver, nævnt alfabetisk:

  • Bidstrupskovene på Midtsjælland (Lejre Kommune)
  • Draved Skov og Kongens Mose i Sønderjylland (Tønder Kommune)
  • Hanstholm i Thy (Thisted Kommune)
  • Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland (Helsingør Kommune)
  • Husby Klitplantage i Vestjylland (Holstebro Kommune)
  • Læsø Klitplantage (Læsø Kommune)
  • Kompedal Plantage i Midtjylland (Silkeborg Kommune)
  • Mols Bjerge i Djursland (Syddjurs Kommune)
  • Nørlund Plantage og Harrild Hede i Midtjylland (Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune)
  • Ulvshale Skov på Møn (Vordingborg Kommune)

Derudover er det allerede besluttet at etablere to marine naturnationalparker i henholdsvis Lillebælt og Øresund, hvor der gøres en særlig indsats for at styrke den marine natur og biodiversitet.

Skal styrke naturen
Naturnationalparkerne skal bidrage til at styrke natur og biodiversitet ved at der etableres store sammenhængende naturområder, hvor naturen så vidt muligt får lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Naturnationalparkerne skal samtidig skabe mere spændende naturoplevelser.

Naturnationalparkerne etableres på statslige arealer og udpeges ud fra en række kriterier, som skal sikre, at placeringen gavner naturen og biodiversiteten mest muligt. Det inkluderer kriterier som størrelse, biodiversitetsindhold, indhold af Natura-2000-arealer, egnethed til helårsgræsning, muligheder for friluftsliv, og de lokale forhold, der gør sig gældende i de enkelte områder.

Hele pressemeddelelsen med links til meget mere kan læses på Miljøministeriets hjemmeside.

Relaterede artikler:

Spies og Sunclass Airlines vil nedbringe klimaaftryk

Disse 21 danske hoteller fik sidste år Green Key

Vi er ikke bekymret for at investere i kvalitetsturisme