Regeringen vil årligt afsætte fem millioner kroner på et nationalt netværk af stier til gavn for gående, cyklister, ridende og andre. Arkivpressefoto fra Mors: Mette Johnsen for VisitDenmark.

Danmark skal have nationalt net af naturstier

Regeringen vil etablere ”Danmarks naturstier – en omvej værd,” et nationalt net af stier og ruter. ”Tænk, hvis vi kan gå via naturskønne stier fra Gedser til Skagen,” siger miljøministeren.

Det foreslåede nationale net af stier og ruter i Danmark skal være med til at udbrede kendskabet til den danske natur, blandt andet for danskere og udenlandske turister.

Miljøminister Lea Wermelin siger i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet: ”Vi har Margueritruten for bilkørsel, nu kan vi få Margueritruten, for alle os med hang til vandrestøvler og natur.”

”Danmarks naturstier – en omvej værd” skal være et nationalt sti- og rutenetværk, som binder Danmarks natur sammen og skaber sammenhængende naturskønne ruter, hedder det blandt andet.

Planerne vil øge tilgængeligheden til naturen, skabe gode vilkår for friluftslivet og styrke formidlingen af oplevelser, lyder begrundelsen for regeringens ønske om et nationalt net af naturstier og ruter i hele landet.

”De fleste kender Margueritruten. Tænk hvis vi kunne få et lignende net af ruter og stier over hele landet for vandrere, cyklister, ridende og mange andre, som kan komme ud i den danske natur og få naturoplevelser,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Flere skal samarbejde
Regeringen vil række ud til centrale aktører og fonde for at skabe god tilgængelighed til naturen i hele landet og binde naturen sammen samt styrke friluftslivet, naturturismen, formidling af naturen og kulturelle seværdigheder i naturen, hedder det i pressemeddelelsen.

Ideen er at forankre ”Danmarks naturstier” i staten, konceptet er udviklet i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Friluftsrådet, som bliver vigtige samarbejdspartnere i det videre arbejde. ”Danmarks naturstier – en omvej værd” udvikles med inspiration fra netværk af stier og ruter i andre europæiske lande, blandt andet Holland Cycling Routes og Switzerland Mobility.

Regeringen vil i første omgang afsætte fem millioner kroner om året til at samle eksisterende rekreative og naturnære stier og ruter i et nationalt netværk, som blandt andet skaber forbindelser mellem naturområder.

På sigt skal der etableres nye stier og ruter for at gøre netværket mere fintmasket. Ligeledes skal data om stier og ruter samles i én fælles database, der skal være formidlingsplatform med blandt andet fokus på formidlings- og kvalitetsstandarder.

Relaterede artikler:

Marskstien er en af Europas bedste vandreruter

Nyt dansk netværk kombinerer cykling og hotel

Folketinget søsætter større tilskud til grønne færger