Fanølinjen, en af de ni danske færgeruter ejet af Molslinjen, fik forleden ny elfærge, Grotte, der skal sejle mellem Esbjerg og Fanø. PR-foto: Molslinjen.

Folketinget søsætter større tilskud til grønne færger

Som led i grøn omstilling af færgetrafikken i Danmark forhøjer og forenkler Folketinget tilskuddet til kommunalt og kommercielt drevne grønne indenrigsfærger. Danmark har cirka 50 færgeruter.

I foråret indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale, der indebar en pulje på 150 millioner kroner i år og 50 millioner kroner næste år til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger. Det skete på baggrund af analysen ”Grøn omstilling af danske indenrigsfærger,” oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

I juni indgik aftaleparterne så en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance, der afsatte yderligere 85 millioner kroner til grøn omstilling af både kommunale og kommercielle indenrigsfærger i år.

For at skubbe på den grønne omstilling, er alle forligspartier nu blevet enige om at forhøje og forenkle tilskudsprocenterne, så alle indenrigsfærger, der ønsker det, kan søge om tilskud på 25 procent af investeringen – uanset om der anskaffes en ny færge, eller om en eksisterende færge bliver retrofittet.

Endnu mere attraktivt
I pressemeddelelsen siger transportminister Benny Engelbrecht: “Jeg er meget tilfreds med, at forligspartierne er enige i at ændre tilskudsprocenten, så vi kan gøre det endnu mere attraktivt for vores indenrigsfærger at bidrage til den grønne omstilling.

Nu ser jeg frem til, at Trafikstyrelsen forhåbentlig modtager en masse ansøgninger til puljen, så både kommuner og kommercielle færgeoperatører kan anskaffe eller ombygge til nye, grønne færger.”

Puljen administreres af Trafikstyrelsen, og det er muligt at søge ekstern information og rådgivning hos Kommunernes Landsforening og COWI.

50 danske indenrigsfærgeruter
Mens de danske indenrigs- og udenrigsfærgeruter i 2019, året før coronakrisen, havde 32,7 millioner passagerer, faldt tallet sidste år under coronakrisens første år til blot 20,5 millioner. Den står der i årsberetningen fra brancheforeningen Færgerederierne under Danske Rederier.

Brancheforeningen Færgerederierne har fem primære medlemmer, ForSea (Helsingør-Helsingborg), Molslinjen (med i alt ni danske færgeruter), Scandlines (to ruter fra Danmark til Tyskland), Læsøfærgen og, som associeret medlem, Småøernes Færgeselskaber.

Sidstnævnte tæller ifølge brancheforeningen Færgerederierne i alt 33 ruter sejlet med 51 færger.

Relaterede artikler:

Fossilfri færgedrift nærmere på rute til Danmark

12 millioner færre passagerer med danske færger

Færgedrift bliver stadig mere miljøvenlig

Tidligere lufthavnschef til tops hos Scandlines