Flyselskaber taber færre penge

Den internationale luftfartsorganisation IATA har nedjusteret sin forventning til årets tab for verdens flyselskaber. Tidligere mente IATA, at flyselskaberne, set under ét, ville tabe omkring seks mia. USD i 2004, men nu mener IATA kun at tabet bliver på omkring det halve – ca. tre mia. USD. Flyselskaberne lykkedes i 2003 med at reducere deres omkostninger med 2,5 %, og i år ligner tallene en omkostningsreduktion på omkring tre % for IATA-selskaberne under ét. Besparelserne er dog beregnet før påvirkningerne fra den høje oliepris, som trækker omkostningsniveauet den modsatte vej.
(Jyllands-Posten Erhverv  d. 28.09.2004)

Skrevet af