Nordisk samarbejde om turister i brændpunkter

Den danske udenrigsminister, Per Stig Møller:

”Terrorangrebene i juli i London, Tyrkiet og Egypten viste, er ikke blot naturkatastrofer som tsunamien stiller enorme krav til vores beredskab. Ofte vil krisens omfang være så stort, at et nationalt beredskab ikke er tilstrækkeligt. Derfor er det afgørende, at de nordiske lande iværksætter tiltag som et meget vigtigt supplement til den nationale indsats.”Målet med pakken er at udstyre de nordiske ambassader og hovedstæder med redskaber der kan forbedre bistanden til nordiske borgere i en krisesituation.Samarbejdspakken indeholder bl.a. krise- og beredskabsplanlægning, gensidig repræsentation, fælles hjemtransport, informationsudveksling og træning.

Skrevet af