Rejsende i Schiphol-lufthavnen i Amsterdam. (Foto: Amsterdam Airport Schiphol | Facebook.com | PR)

Erhvervsrejser: Prioriteter har ændret sig i dag

I forhold til sidste år prioriterer nogle selskaber i dag anderledes, når ansatte skal rejse i embeds medfør. Det viser en undersøgelse af de retningslinjer, som mange virksomheder gør brug af.

I løbet af april deltog flere end 200 rejseindkøbere fra hele verden i en spørgeskemaundersøgelse fra erhvervsrejsekoncernen BCD Travel, hvor man blandt andet kastede et blik på, hvad deres arbejdsgivere i dag vægter, når der skal foretages forretningsrejser.

Konkret blev de adspurgt til hvilke ændringer, der er blevet foretaget i de retningslinjer, som virksomhederne har fastlagt for erhvervsrejser. Det er ikke alle selskaber, der benytter sig af retningslinjer, men størstedelen af respondenterne svarede, at det gør deres arbejdsgiver.

Syv ud af 10 adspurgte svarede desuden, at retningslinjerne flugter med virksomhedens overordnede mål og støttes af topledelsen. Seks ud af 10 fortalte, at man vægter prisbevidsthed i retningslinjer, mens tre ud af 10 oplever, at reglerne fokuserer på den rejsende.

Tilfredshed vægter ikke lige så tungt længere
På baggrund af respondenternes svar fremhæves tre aspekter af retningslinjerne. som er særligt vigtige. Alle disse tre blev også vurderet højt i 2023-udgaven af undersøgelsen, men er siden da steget i betydning, fortæller BCD Travel.

Det drejer sig om at de er i overensstemmelse med andre politikker, der vægtes og efterleves i virksomheden, at de sørger for at holde udgifterne nede og at de ansatte er sikret, hvis uforudsete hændelser indtræffer undervejs.

I forhold til for et år siden er der dog også aspekter af retningslinjerne, der ikke længere vurderes som værende lige så vigtige. Et eksempel på dette er tilfredsheden blandt de rejsende, mens det var topprioriteterne fra 2021 til og med 2023 vægtes den i årets udgave ikke lige så tungt.

Kalder kommunikation for vigtig
Af besvarelserne fremgår det desuden, at den største udfordring, som indkøberne oplever, når der sker ændringer i retningslinjerne er, at de skal ajourføre de ansatte og få det til at stå klart for dem hvilket regler, der nu gælder.

Derudover vurderes det også som værende en hurdle at skulle holde styr på de eventuelle undtagelser, som ofte er en del af retningslinjerne, være opmærksom på at alle retter sig efter dem samt sørge for, at der er samklang mellem de retningslinjer, som der opereres efter i forskellige verdensdele.

Teri Miller, der er koncerndirektør med ansvar for det globale Client Team hos BCD Travel, betoner betydningen af, at ændringer i de gældende retningslinjer formidles klart og tydeligt til dem, der skal forstå budskabet.

”Det kan være stressende at rejse med sit arbejde, og det er kun en fordel, hvis de ansatte har adgang til alle de oplysninger, som de har behov for således, at processen bliver så simpel og effektiv som muligt. Derfor er kommunikation om retningslinjerne for erhvervsrejser så vigtig.”


Relaterede artikler:

Her er de erhvervsrejsendes mest besøgte rejsemål

Ikke kun klimaet har gavn af bæredygtige rejser

Vender tilbage til BCD Travel som topchef