De fleste klagesager drejer sig om indkvartering.

Flere forbrugere fik ret i klager over rejser

Antallet af forbrugere, der fik medhold i Pakkerejse-Ankenævnet, steg i 2018. Men det skal ses i lyset af stort fald året før, siger DRF. Ny lov kan give flere klager.

Flere forbrugere fik i 2018 – i forhold til året før – medhold, når de klagede over en pakkerejse. Det viser Pakke-Rejseankenævnets årsberetning for 2018.

Pakkerejse-Ankenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende pakkerejser og er oprettet af...