Førstehjælp til dansk indenrigstrafik

DAT BornholmerflyetMANDAGSKLUMME: Udflytningen af statens virksomheder koster stribevis af officielle flyverejser, men hvad med de private?

Af Ejvind Olesen

Det går rigtigt pænt for dansk indenrigstrafik i luften i øjeblikket, men det kommer til at gå endnu bedre. Ikke bare fordi bornholmerne ved at flyve undgår at komme i konflikt med svenskerne, men også fordi staten bliver en langt bedre kunde end tidligere.

De 3.900 ansatte, som skal flytte fra København, skyr ingen anstrengelser for at få beslutningen omstødt. Nu er beregningerne for, hvad det vil koste sekretariatet for Den Sociale Ankestyrelse at rykke fra København til Rønne, sivet til Berlingske.

De seks medarbejdere vil i følge et notat blive nødt til at flyve 280 gange om året til møder i København til en pris på 283.500 kr. årligt.

Samtidig har Børnerådet beregnet 600.000 kr. til ekstra rejseaktivitet, fordi man skal flytte fra København til Billund.

Banedanmark ville sikkert også gerne have beregnet et beløb for ekstra flyverejser fra Odense til København. Men dels er der ingen fast rutetrafik, dels er det trods alt en banestyrelse, som man må forvente kører med tog.

Noget helt andet er, at en stor del af udflytterne formentlig vælger at pendle, måske på ugebasis, mellem hjem og arbejdsplads. Man tør slet tænke på, hvad det kan betyde af ekstra flyverejser.

Indtil videre er DAT ene om at bemærke, hvad der venter og har bebudet ekstra afgange fra Rønne og Karup.

Regeringens beslutning om udflytning af de 3.900 arbejdspladser har indtil nu ikke fået mange roser. Men flyselskaberne kunne da godt sende en buket.