Danske Rejsejournalister samlet ved et tidligere arrangement. (Foto: Danske Rejsejournalister | Facebook.com | PR)

Fusion på vej: Brancheforeninger vil slå sig sammen

I øjeblikket drøftes en fusion i to foreninger med relation til den danske del af rejsebranchen, da bestyrelsen hos begge ser perspektiver i, at man samler kræfterne og fremover fungerer som én.

30 år efter at den danske opfinder Jacob Christian Ellehammer havde foretaget det, der i dag bliver betragtet som den første flyvetur i Europa, stiftede ni journalister fra forskellige københavnske dagblade Danske Flyvejournalisters Klub.

Siden grundlæggelsen i maj 1936 har klubben dannet ramme om såvel sociale arrangementer som studieture og debatmøder, ligesom man i mange år har uddelt Luftfartspokalen og Ellehammer Prisen i forbindelse med det årlige julearrangement.

Det er ikke ulig de aktiviteter, som i årenes løb er foregået i regi af Danske Rejsejournalister, der er en forening for journalister, forfattere, bloggere samt fotografer. Fællesnævneren for medlemmerne er, at de beskæftiger sig professionelt med rejsejournalistik i den ene eller anden form.

Har henvendt sig
Nu kan årene som selvstændige foreninger dog være ved at rinde ud for både Danske Flyvejournalisters Klub og Danske Rejsejournalister, da det i det seneste nyhedsbrev fra sidstnævnte fremgår, at en fusion af de to kan være på vej.

”Vi har fået en positiv henvendelse fra bestyrelsen for Flyvejounalisterne. De har et ønske om at fusionere deres forening med Danske Rejsejournaslister.”

Meldingen kommer fra bestyrelsen, der blandt andet tegnes af forperson Rikke Koks Andreassen og næstforperson Lissen Jacobsen, mens det er Andreas Krog, der varetager formandskabet for Danske Flyvejournalisters Klub.

Begge bestyrelser tæller derudover en kasserer samt en række medlemmer.

Vil indkalde medlemmer
I nyhedsbrevet slår bestyrelsen for Danske Rejsejournaslister fast, at man som udgangspunkt ser med milde øjne på muligheden for at lade de to foreninger smelte sammen, og man er i færd med at finde svar på de spørgsmål, der fortsat mangler at blive afklaret.

”På baggrund af henvendelsen er bestyrelsen positiv, og vi har indledt drøftelser omkring de praktiske ting i forbindelse med en fusion. Vi regner med at indkalde til et orienterende medlemsmøde i begyndelsen af august.”

I tillæg hertil understreges det, at bestyrelsen er gået i gang med at friske foreningen op, hvilket blandt andet vil komme til udtryk ved, at der er blevet nedsat en række arbejdsudvalg, som Danske Rejsejournalister vil fortælle mere om lidt senere på sommeren.


Relaterede artikler:

Turistråd og rejsejournalister talte atter samarbejde

Flyvejournalister uddelte årlige hæderspriser

Klar til uddeling af årets danske luftfartspokaler