Gardermoen dobler kapaciteten

Første fase af lufthavnens udbygning ventes at koste over 12 milliarder norske kroner.

Ledelsen i Avinor AS har vedtaget udbygningsprojektet, der vil give forøget terminalkapacitet i Gardermoen med basis i koncessionen fra 22. december 2010.

OSL har siden åbningen i oktober 1998 haft en stærk trafikvækst, og har efter godt 12 års drift en trafik på ca. 19 millioner passagerer. OSL har dermed passeret den trafikmængde, lufthavnen oprindeligt var dimensioneret til, og skal derfor udvides og videreudvikles.

Det projekt, der er givet klarsignal til, omfatter en kapacitetsudvidelse til 28 millioner passagerer pr år. Der er også planlagt en fase to af projektet, som omfatter en videre udvidelse op til 35 millioner passagerer pr år, som vurderes at være den maksimale trafikmængde på de nuværende to landingsbaner. Igangsætning af fase to er afhængig af regeringens godkendelse. Med de gældende prognoser ventes fase to igangsat omkring 2023.

Den nye udvidede terminal skal være driftsklar til sommeren 2017.

Skrevet af Flemming Juul