Glædeligt med Videncenter

”Med Søren Kragelund i spidsen for en kompetent bestyrelse har centret alle chancer for at tiltage sig en naturlig plads i dansk turisme”, siger formand for TS Preben Christensen. ”Kystturismen er den største ferieform i Danmark, men også der, hvor der ligger store udfordringer foran os. Vi håber meget, at det nye Videncenter for Kystturisme kan være med til at udpege præcis, hvor det er, at vi skal sætte ind, hvis udviklingen med faldende udenlandske overnatninger i kystturismen skal vendes.”

 

”Der har hele vejen været opbakning fra Turisterhvervets Samarbejdsforum til idéen om et Videncenter for Kystturisme, og det er glædeligt, at det nu realiseres. Jeg er sikker på, at erhvervet vil søge det samarbejde, der skal til for at få videncentret til at fungere i praksis”.

Skrevet af Flemming Juul