Ingen tilfredshed med EU’s nye regler for flypassagerer

Både Forbrugerrådet og flyselskaber brokker sig over EU-Kommissionens forslag til nye rettigheder for flypassagerer hos europæiske selskaber.

Baggrunden for EU’s reviderede forslag er, at de eksisterende passagerrettigheder hverken er gode eller klare nok. Dertil kommer, at passagerer får problemer, fordi flyselskaberne ikke efterlever reglerne godt nok, hedder det fra Forbrugerrådet, der som eneste aktør i den danske flybranche har kommenteret EU’s udspil.

EU-Kommissionen vil for tredje gang revidere regler for kompensation til flypassagerer ved nægtet ombordstigning – f.eks. ved en ny askesky. Fremover skal flyselskaberne kun dække passagerers behov i få dage.

”Med de kommende regler vil EU ikke have ondt af flyselskaber, der overbooker, det er flyselskabernes problem, og de skal betale ved kasse 1. Problemet er, at flypassagerer ikke kender deres rettigheder, en spisekupon er ikke nok, hvis de har krav på kompensation på 250 euro,” siger velinformeret kilde til standby.dk

Samtidig skal EU-lufthavne gøre mere for at fortælle passagererne om deres rettigheder – og rapportere problemer.

Den seneste revision af EU’s regler for nægtet ombordstigning forventes at træde i kraft i 2014 eller 2015. Kommissionens stramninger i den tredje revision skal dog først godkendes af det meget forbrugervenlige EU-Parlament, som der er nyvalg til næste år.

EU-reglerne giver i dag op til 600 euro i kompensation ved flyaflysninger. De nye EU-regler taler om klarere regler for rerouting ved f.eks. mangel på besætninger. Dem må flyselskaberne planlægge sig ud af, hedder det.

Den nye forordning vil også give begrænsning for de dage og beløb, flyselskaber skal betale ved aflysninger ved f.eks. en ny askesky. Her skal fremover tilbydes dækning på op til 100 euro i et par dage. Resten af erstatningen må flypassagererne hente hos deres forsikringsselskab. Og efter de kommende nye regler skal flypassagererne vente op til 12 timer, inden de ombookes til et andet flyselskab.

”Det nye forslag vil bl.a. fjerne flyselskabernes forpligtelse til at sørge for passagererne efter tre dages forsinkelse. Under den islandske askesky forrige år (det var nu i 2010, red) blev mange passagerer fanget på destinationer rundt om i verden, og det nye forslag betyder, at forbrugere vil havne i problemer, når en lignende situation opstår,” mener jurist i Forbrugerrådet, Mads Mølgaard Bräuner.

”Hvis forslaget vedtages, kan forbrugere i yderste konsekvens ende i en situation, hvor de i dagevis ikke kan få et sted at overnatte. Forslaget fjerner samtidig en del af flyselskabernes incitament til at få deres kunder fløjet hurtigt hjem,” siger Mads Mølgaard Bräuner.

I forslaget lister Kommissionen omstændigheder, hvor flyselskabet kan undlade at udbetale kompensation til forbrugerne for aflysninger og forsikringer.

Forbrugerrådet peger også på et positivt element i forslaget. I dag kan passagerer opleve, at ens billet erklæres ugyldig, og at man ikke engang kan få penge tilbage, hvis man har lavet en stavefejl i sit navn ved bestilling af billetten. Ifølge forslaget skal flyselskaberne gratis ændre billetten op til 48 timer før afrejse, hvis man opdager en navnefejl.

Men mange flyselskaber er ifølge Reuters skuffede over EU’s nye udspil – også selv om de ikke mere skal kompensere passagerer for forsinkelser på under fem timer. Flyselskaberne forudser, at de foreslåede ændringer vil være vanskelige at gennemføre og give flyselskaberne unødige omkostninger.

IATA – International Air Transport Association – siger, at forslaget reelt vil forringe flypassagerer i Europas rettigheder og muligheder. IATA brokker sig også over, at EU-forslaget tvinger flyselskaber til at finde plads til passagerer, hvis deres fly har været aflyst i over 12 timer. ”Hvis din Bic-kuglepen ikke virker, forventer man vel ikke at få en Mont Blanc som kompensation,” hedder det fra IATA.