Jet Time runder millionen og milliarden

Det største danskejede flyselskab, Jet Time, har netop offentliggjort regnskabet for sit sjette regnskabsår, der sluttede den 31. august.

Omsætningen steg fra 714 millioner kroner til 1.155 millioner, mens overskuddet før skat blev på 35 millioner kroner mod sidste års 15 millioner. Antallet af passager steg fra 610.000 til 1.083.000, og selskabet beskæftiger nu 12 fly mod ni for et år siden.

Jet Times hovedaktiviteter er salg af flykapacitet til charterrejsearrangører og til andre flyselskaber. Selskabet benytter udelukkende Boeing 737 med plads til 148 passager.

Adm. direktør Klaus Ren: ”En betydelig del af sidste års vækst skete fra destinationer i Norge og fremfor alt Sverige. Vi er glade for, at vi – ud over at udbygge vores betydelige markedsandel i Danmark, hvor mere end hver fjerde charterrejsende flyver med Jet Time – nu også har fået godt gang i tilsvarende aktiviteter i det øvrige Skandinavien. Vi forventer i de kommende år at kunne øge vores chartervirksomhed på vores nærmarkeder.”

Selskabets ad-hoc charterflyvninger og flyvninger for andre flyselskaber steg også markant i det forgangne år og udgjorde 34% af det samlede antal flyvninger.

”Væksten i disse aktiviteter er rigtig god for Jet Time – ikke mindst fordi de i en vis udstrækning udjævner feriecharterflyvningens sæsonudsving. Det giver et godt afsæt for vores ambitioner om at styrke selskabets lønsomhed yderligere”, siger Klaus Ren.

I indeværende regnskabsår venter Jet Time en fortsat lønsom vækst, omend mere afdæmpet end sidste år.