Københavns Lufthavn tjener over 3 mio. kr. – om dagen

Omsætningen i Københavns Lufthavn steg i årets ni første måneder 5,5 pct., mens resultat før skat korrigeret for særlige forhold voksede 13 pct. til 925,3 mio. kr.

Københavns Lufthavn forklarer fremgangen i årets første ni måneder med et øget antal passagerer, stigende omsætning i shoppingcentret, fokus på effektive driftsomkostninger samt lavere finansielle omkostninger. Lufthavnen havde i årets første ni måneder en passagervækst på 3,1 pct. til i alt 17,8 mio.

Lufthavnen påpeger at den også bruger mange penge på at styrke positionen som nordeuropæisk trafikknudepunkt gennem store investeringer i udbygning og fokus på udvikling af den internationale trafik. Det har været medvirkende til, at den interkontinentale trafik er steget 12,9 pct. i årets første ni måneder, hvilket primært skyldes SAS’ nye rute til Shanghai, samt øget kapacitet på de mellemøstlige ruter til Dubai, Doha og Bahrain med hhv. Emirates, Qatar Airways og Gulf Air.

Samlet er mængden af udenrigspassagerer steget 5,8 pct. i de ni første måneder – i alt cirka 900.000 flere internationale passagerer. Transfertrafikken stiger også fortsat, idet 8,5 procent flere transferpassagerer er rejst igennem Københavns Lufthavn i årets første ni måneder.

Omvendt er indenrigstrafikken faldet 20,3 procent i årets første ni måneder. Efter Cimber Sterlings konkurs i maj begyndte indenrigstrafikken at stabilisere sig da effekten af de nye nationale ruter, som SAS, Norwegian og DAT har åbnet, begyndte at vise sig, oplyser lufthavnen.

Københavns Lufthavns shoppingcenter fortsatte i tredje kvartal den positive udvikling fra første halvår med en stigning i omsætningen på 12,3 procent takket være en række nye butikker, restauranter og barer åbnet i løbet af året, samt effekten af et fuldt udlejet shoppingcenter uden ledige kvadratmetre. Samtidig er omsætningen pr. passager også steget.

Hele teksten om lufthavnens resultat for årets tre første kvartaler kan læses på hjemmesiden: CPH.dk