Lang kø ved håndvasken i Berlin

Jørn Henrik Jørgensen.

Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt, den tyske hovedstads nye storlufthavn, er indtil videre halvandet år forsinket og skal åbne 1. oktober næste år. Det pinligt langstrakte forløb er fulgt tæt af blandt andet tysk ZDF TV og af den Tyskland-kyndige danske journalist, Jørn Henrik Jørgensen.

Af Jørn Henrik Jørgensen

”Alle politikere, bystaten Berlin, delstaten Brandenburg samt de nationale politikere i Bundestag står i kø ved håndvasken for at fralægge sig ethvert ansvar for forsinkelsen.

Samtidig lægger entreprenører ansvaret på politikerne for manglende eller misvisende beslutninger, der har medført betydelige ændringer under projektet.

Herunder og især, at der sent i forløbet blev stillet krav om en betydelig udvidelse af det areal, der skal rumme taxfree salg (for at skabe balance i lufthavnens økonomi), og deraf følgende begrænsning af det areal, der skal bruges til betjening af især afrejsende passagerer, herunder mere end en halvering af området for sikkerhedskontrol.

Lufthavnen kan nu tidligst tages i brug, når der er sket en betydelig arealudvidelse i form af en tilbygning til de eksisterende bygninger.

Blandt de kritisable forhold er, at kabelbrønde, i et forsøg på at få lufthavnen færdig til oprindelig indvielsesdag, blev reduceret fra en højde på 1 meter til 40 cm, og at der af samme grund ligger kabler løst overalt i lufthavnsområdet, som ikke kan rummes i kabelbrøndene, som i øvrigt også delvis skulle kunne benyttes som udluftningskanaler ved brand, hvilket de ikke kan.

Byggeriet ligger fortsat stille, mens man afventer etablering af aftaler med entreprenører. I mellemtiden er flere underleverandører gået konkurs og har derfor ikke mulighed for at færdiggøre påbegyndte arbejder.

Der arbejdes p.t. med en ny ibrugtagningsdato, som hedder 1. oktober 2013, men dette under forudsætning af, at arbejdet kommer i gang på fuld styrke inden årsskiftet, hvilket intet tyder på, at det gør.