Minister afviser broplaner

Ministerns forestilling går ud på at fremrykke motorvejsinvesteringen til Kalundborg og satse på miljøvenlige hurtigfærger fra et nyt havneanlæg ved Kalundborg til Århus, skriver jp.dk.

Direktør Preben Wolff, Mols-Linien er glad over meldingen, men trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet synes ikke, det lyder som den rigtige løsning og gør opmærksom på, at brugen af hurtigfærger vil afspejle sig negativt med hensyn til CO2 udledning. Han henviser til, at Femernbroen bliver en miljømæssig gevinst af samme grund.

Både Socialdemokraterne og DF bakker ministerforslaget op, men advarer imod at lægge broplanerne helt væk.

Skrevet af Flemming Juul