Travel Management Company (Foto: Travelport)

Muligheder når rejsemarkedet og andre sektorer konsolideres

DEBAT: Når vi taler om tredjepart IT-produkter til rejseaktive virksomheder, er det mest brugte ord et NEJ – både fra ledelse og IT-afdeling, skriver direktør Ole Mortensen i et debatindlæg.

Af direktør Ole Mortensen, AMM Consulting

Der tales meget om, at IT skal være en integreret del af en virksomheds ledelse og med maskinlæring, robotter og kunstig intelligens er mulighederne uendelige. For at det skal lykkes med at udnytte mulighederne, er det strukturen i virksomhederne der skal ændres for at opnå de ønskede effekter.

Når jeg gennem årene har lyttet til virksomhederne omkring rejseområdet og hvordan de agerer, er det klart at pris og gebyrer ofte afgør beslutningen for valg af leverandør. Jeg har dog ofte følt, at den afgørende faktor i det lange løb er kvaliteten og tilliden, måske især det sidste.

Det er klart, at når virksomheden har valgt Travel Management Company (TMC) og en række andre leverandøraftaler, så skifter man ikke bare i vadestedet, og en eventuel ny leverandør har gennem årene fået ganske lang snor især i opstartsfasen. Man vil gerne høre om IT-løsninger, men ikke dem der skal integreres i virksomheden. Her kommer veto ind og ofte på grund af af faren for at blive hacket og andre sikkerhedsproblemer.

Det er min overbevisning, at de udfordringer og problemstillinger, der fremover er i forbindelse med rejser, nemt kan oversættes til andre dele af en virksomheds organisation.

Ser vi på rejser, er kerneydelsen at skabe nogle bit som sikrer, at en medarbejder kan komme til en destination og opgave samt komme hjem. Der er vadet nok i, at den eksisterende struktur med de globale distributionssystemer (GDS) leverer en løsning der virker. Men den er dyr for leverandørerne og mangler fleksibilitet. Vi taler nu en masse om Blockchain, maskinlæring og robotter. Hvad værre er: Ingen ved rigtig, hvad vej det vil gå.

Gamle roller under forandring
Hvem det måske mest går ud over, er de af virksomhedernes medarbejdere, der indkøber og administrerer rejser. Jeg ved godt, at det hedder travel managers, men jeg vil med denne artikel røre lidt ved begrebet.

Oprindeligt var det økonomien og de store besparelser, der blev opnået, der var baggrunden for den type indkøb. Nu er flyprisen måske den mindste omkostning. I dag er den tid medarbejderen er væk fra arbejdspladsen langt den største omkostning for virksomheden. Sammen med sikkerhed og teknologi vil det ændre de gamle roller i virksomhederne.

Med færre globale TMC-udbydere tror jeg markedet bliver ganske uigennemsigtigt, og det gælder også andre leverandører. Aktører som Booking og Airbnb vil udvide paletten til at omfatte fly og lokal transport. Google vil være elefanten i rummet og har netop ændret deres søgning til ikke bare at vise den billigste hotelpris i første søgning. Luftfarten arbejder målrettet på, at kunderne handler direkte. Data er i dag ikke gode nok, især ikke når vi taler globalt. Formaterne er forskellige, da afregnings- og faktureringssystemer ikke er ens.

Den enkelte virksomhed skal selvfølgelig gøre det, der er rigtigt for den. Hvis rejseområdet kun er Norden, er politikker, leverandører og data forskellig fra områder som Mellemøsten, USA og Østeuropa. Hvad der ikke er så forskelligt, er den interne struktur, der skal være til rådighed.

Fra travel manager til rådgiver
Jeg tror, at en vigtig rolle bliver en slags rådgiver, der nok tilhører HR, da fastholdelse af de rigtige ”roadwarriors” er vigtig og udskiftning af personale dyrt. Denne rådgiver skal have adgang til kontakter i ledelsen, finans, sikkerhed og IT, da data vil være spredt på disse områder. Hvorfor?

  • HR skal sikre sig overholdelse af datalove og de rigtige ansættelsesforhold
  • Finans skal sammen med rådgiveren finde de rigtige afregnings- og betalingssystemer
  • Sikkerhed skal sammen med rådgiveren finde de rigtige smartphones og apps der lever op til CSR politik.
  • IT skal sammen med rådgiveren og sikkerhed, finde de rigtige apps og sikre teknisk integration med virksomhedens øvrige systemer.
  • Rådgiveren skal have adgang til ledelse, da rejseområdet er en vigtig signalgiver.

Andre områder der kunne indeholdes er møder, konferencer og events. I mange virksomheder er det marketingafdelingen, der ordner dette, men det bør koordineres via rådgiveren, da mange dele af servicen berører de samme områder.

Rådgiveren skal sikre sig, at der laves de rigtige og relevante undersøgelser, der formidler de rejsendes tilfredshed eller utilfredshed. Det gælder også at finde sociale medier, der sikrer at kommunikation mellem de rejsende finder sted. Sidst men ikke mindst, er det vigtigt at finde dataleverandør, der kan levere samtlige data og skabe nøgletal, der skaber værdi ved at vise tendenser og problemstillinger.

Kongedømmer står for fald
Hvad enten det drejer sig om rejser, finans, HR, IT eller marketing tror jeg, at behovet for tværgående funktioner vil stige i de kommende år. Det vil berøre en del kongedømmer og betyde, at magten skal fordeles anderledes. Et eksempel er bruges af sociale strukturer i virksomhederne.

Jeg er udmærket klar over, at der allerede findes virksomheder, der har skabt rådgiverrollen. Jeg tror, at den vigtigste mentale faktor for eksisterende travel managers og andre specialister, er at give slip på selve bestillingen af rejser.

De eksisterende strukturer taler for TMC, men ny teknologi og muligheder presser på, og de rejsende vil selv.