Trafikstyrelsen har siden marts i år set en stor stigning i antallet af klager over aflyste flyafgange, hvor passagererne ønsker refusion af ubrugte flybilletter. Arkivpressefoto.

Ny mulighed for at behandle klage over flyafgange

Coronakrisen har givet enorme mængder af flyaflysninger. Nu har Trafikstyrelsen fået accept fra EU til ny klagebehandling over manglende refusion af flybilletter købt i samme booking.

Flypassagerer i EU får nu – på visse betingelser – mulighed for at få Trafikstyrelsen til at behandle klager over manglende refusion af flybilletter for ud- og hjemrejse inden for EU-landene.

Muligheden gælder i forbindelse med flyafgange, der er blevet aflyst grundet covid-19. Én betingelse er, at ud- og hjemrejse skal være købt under én samlet booking, skriver Trafikstyrelsen, Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, TBST, i en pressemeddelelse.

Trafikstyrelsen har siden marts i år set en stor stigning i antallet af klager over aflyste flyafgange, hvor passagererne ønsker refusion af ubrugte flybilletter.

Som følge af den helt ekstraordinære situation, Covid-19-krisen har medført for luftfartsbranchen og de mange passagerer, der har fået aflyst deres rejser, har TBST henvendt sig til EU-Kommissionen for at få afklaret muligheden for at behandle krav om refusion af flybilletter for både ud- og hjemrejse.

Normalt har de nationale myndigheder – i Danmark TBST – kun mulighed for at behandle krav om refusion for det aflyste fly, der skulle have fløjet fra Danmark, men ikke for et aflyst fly fra et andet EU-land til Danmark.

Grønt lys fra EU
EU-Kommissionen har netop meddelt TBST, at styrelsen i denne særlige situation, hvor passagerne på grund af Covid-19-krisen slet ikke er kommet afsted på rejsen, kan behandle klagen for både ud- og hjemrejse ved aflysninger. Det gælder både, hvor ud- og hjemrejsen er aflyst eller udrejsen er aflyst, og hjemrejsen derfor ikke kan foretages

For begge scenarier gælder, at ud- og hjemrejsen skal være købt ved én samlet booking. Hvis man har købt en enkeltbillet fra et andet EU-land til Danmark, så gælder fortsat, at man skal rette sin klage til det pågældende EU-lands klageinstans.  Forbruger Europa kan hjælpe med kontakten til andre EU-landes klageinstanser.

TBST oplyser i pressemeddelelsen, at styrelsen nu vil iværksætte en indsats for at kontakte de passagerer, der er blevet vejledt til at henvende sig til et andet lands myndigheder, for at få behandlet deres klage over en aflysning for hjemrejsen grundet Covid-19-krisen.

Passagerer, der tidligere har indsendt en refusionsklage for den samlede rejse, kan derfor inden for den nærmeste fremtid forvente at blive kontaktet af TBST.

Relaterede artikler:

Ryanair er startet før tiden

Store forskelle på hvad firmarejsende kan efter rejsen

Corona gav EU’s Forbruger Europa travleste måned