Der arbejdes for at tiltrække flere udenlandske turister til Danmark og få flere danskere til at holde noget af deres ferie under hjemlige himmelstrøg. Arkivpressefoto fra Folkeferie.dk

Nye medlemmer i Det Nationale Turismeforum

Den nye udgave af Det Nationale Turismeforum har fået flere medlemmer fra rejsebranchen til at rådgive regeringen og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark.

Med udgangspunkt i Vækstplan for dansk turisme oprettede regeringen i 2015 Det Nationale Turismeforum, DNT, der skal sætte dagsordenen for og styrke turismen i Danmark.

Medlemmerne af DNT er ulønnede, de mødes et par gange om året og services af et sekretariat i Erhvervsministeriet, hvis departementschef, Michael Dithmer, er formand.

Medlemmerne udpeges for tre år ad gangen, og den nuværende erhvervsminister, Rasmus Jarlov, har netop sat navne på DNT’s nye medlemmer. De er repræsentanter for turismeerhvervet, kommunerne, turismeforskningen og de største offentlige turismefremmeorganisationer samt Erhvervsministeriet.

Med ændringen af lov om dansk turisme fra december sidste år skal DNT ”arbejde for sammenhæng i den offentlige turismefremmeindsats, og at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser” for eksempel i forbindelse med, at Danmarks cirka 80 turistkontorer fra 2020 reduceres til 15-20 såkaldte destinationsselskaber.

Medlemmerne af Det Nationale Turismeforum er nu fra 2019 og frem til 2022 udover formanden, Michael Dithmer, nævnt alfabetisk: Allan L. Agerholm, bestyrelsesformand, VisitDenmark (genudpegning), Flemming Toft Andersen, administrerende direktør i Feriepartner (ny i DNT), Peter Højland, bestyrelsesformand, Wonderful Copenhagen (ny), Henrik Höhrmann, bestyrelsesformand, Dansk Kyst- og Naturturisme (ny) og Laila Kildesgaard, direktør, Kommunernes Landsforening (genudpegning).

Hertil kommer yderligere fire nyudpegede medlemmer af DNT, nemlig Peer H. Kristensen, direktør, VisitAarhus, Ole Sorang, nordisk marketing direktør for Radisson Hotel Group, Anette Therkelsen, lektor og vicedekan på Aalborg Universitet og Mette Broksø Thygesen, direktør for Tycho Brahe Planetarium.

Ud af DNT er af formentlig forskellige årsager gået direktørerne for Region Nordjylland og Region Hovedstaden, Tivolis administrerende direktør, Lars Liebst, ejeren af Bornholmtours samt en lektor fra Syddansk Universitet.

Forenkling af offentlig turisme
Selv siger erhvervsminister Rasmus Jarlov i en pressemeddelelse: ”Det Nationale Turismeforum spiller en central rolle i at forenkle det offentlige turismefremmesystem. Jeg er glad for at kunne udpege en række kompetente medlemmer, der kan bidrage til at skabe bedre sammenhæng i den offentlige turismefremme til gavn for både turisterne og virksomhederne i Danmark.”

Det Nationale Turismeforum samler forskellige aktører, indenfor kommuner, turismeerhvervet og regeringen. ”Vi arbejder med hvordan skaber vi bæredygtig vækst i dansk turisme ved at have et fælles organ for at skabe opmærksomhed,” siger et medlem af DNT til STANDBY.dk og tilføjer:

”Aktørerne i DNT er med til at skabe den turismepolitiske strategi som regeringen kører efter; vi bliver klart taget alvorligt. Det nye team i DNT er en klar styrkelse i forhold til det første; ved udpegningen af det nye team er der kigget mere på kompetencer hos medlemmerne om hvordan man kommer længere rundt i organisationerne.”

Nogle af de ting, som DNT allerede har fået igennem er en række afgiftslettelser, der har generet dele af den danske rejsebranche ligesom de strikse forordninger om for eksempel skiltning ved for eksempel motorvejsafkørsler mod turistattraktioner er blevet lempet.

Får inspiration fra rådgivere
Det Nationale Turismeforum får blandt andet hjælp og rådgivning af Dansk Turismes Advisoryboard med deltagelse af repræsentanter fra organisationer og ministerier.

Også medlemmerne af det rådgivende organ udpeges af erhvervsministeren. Nogle af de mest kendte fra dansk turisme er Sune K. Jensen, fagleder for turisme i Dansk Industri, Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, Katia K. Østergaard, direktør, Horesta, Lars Thykier, direktør, Danmarks Rejsebureau Forening, Carlos Villaro Lassen, direktør, Feriehusudlejernes Brancheforening og Arnt Møller Pedersen, krydstogtdirektør i Københavns Havn.

Relaterede artikler:

Udenlandske turister besøger flere steder i Danmark

Fem nye i bestyrelsen hos VisitDenmark

Udenlandske turister bruger flere penge i Danmark