Udenlandske besøgende bruger stadig flere penge under deres ophold i Danmark. Foto: VisitDenmark, Niclas Jessen.

Udenlandske turister bruger flere penge i Danmark

De udenlandske turisters gennemsnitlige døgnforbrug er fra 2014 til sidste år steget 58 procent, viser VisitDenmarks nye turismeundersøgelse.

Turister fra udlandet havde sidste år et forbrug på 40,7 milliarder kroner i Danmark, i alt 38 procent af den samlede turismeomsætning i Danmark, viser tal fra VisitDenmark.

Og fra 2014 til sidste år steg det gennemsnitlige døgnforbrug for de udenlandske besøgende i Danmark fra 616 til 971 kroner. VisitDenmarks nye turismeundersøgelse er baseret på cirka 14.000 personlige interviews.

Undersøgelsen viser også, at døgnforbruget er meget uens – afhængig af hvor i landet, de besøgende er. Fra 2014 til sidste år steg det gennemsnitlige forbrug for turister på ferie i kyst og naturområder fra 450 til 750 kroner og fra 1.700 til 2.150 kroner for storbyturister.

”Turismen skaber arbejdspladser og vækst i hele Danmark. Derfor er det positivt, at VisitDenmarks undersøgelse viser fremgang i de udenlandske turisters døgnforbrug,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov i pressemeddelelsen fra VisitDenmark og tilføjer:

”I Den Nationale Strategi for Dansk Turisme har vi blandt andet fokus på at skabe en fælles retning for udviklingen, at styrke turismeerhvervets rammevilkår og imødekomme efterspørgslen efter flere og bedre turistoplevelser.”

Stigning skyldes flere forhold
Om årsagen til de udenlandske turisters stigende forbrug i Danmark, udover måske højere priser, siger administrerende direktør i VisitDenmark, Jan Olsen:

”Stigningen i døgnforbruget kan tilskrives flere forhold. Danmarks vigtigste turistmarkeder har økonomisk spiral vækst og øget privatforbrug, faldende ledighed og stigende indkomster. Samtidig har danske turismeaktører og destinationer arbejdet med at udvikle helhedsoplevelser og dermed flere forbrugsmuligheder for turisterne. Derfor er det vigtigt, at destinationerne holder momentum og fortsætter med at udvikle produkter og tilbud inden for overnatning, gastro og attraktioner, så turismen fortsat kan spille stor og positiv samfundsøkonomisk rolle.”

Store stigninger
Danmarks største gruppe af udenlandske turister kommer fra Tyskland. Og her viser turismeundersøgelsen fra VisitDenmark, at tyskerne i de danske kystområder står for den største stigning. Deres døgnforbrug er steget fra cirka 400 til 650 kroner i døgnet fra 2014 til sidste år.

På storbymarkederne i Danmark står nordmænd og amerikanerne for de største stigninger. Nordmændenes forbrug er steget fra 1.750 til 2.800 kroner i døgnet, mens amerikanernes forbrug er vokset fra 1.450 til 2.300 kroner fra 2014 til sidste år.

Relaterede artikler:

Danmark nordisk mester i turist-import

Færre turistovernatninger trods varm sommer

Nyt dansk samarbejde skal skaffe flere cykelturister

En million amerikanske passagerer i Københavns Lufthavn