En dansk forbruger havde købt flybilletter til seks personer fra Hamborg til Gran Canaria – men lavet bookingfejl i to af billetterne. Det kostede gebyr til flyselskabet på 2.200 kroner. Pressearkivfoto fra Hamborg Lufthavn.

Nye navne på flybilletter kostede 2.200 kroner

Forbrugerklagenævnet afviser dansk forbruger der ikke mente, han skulle betale for at få ændret navne på flybillet. Men hans egen fejl kostede 550 kroner per billet per strækning, var kendelsen.

Det kostede en dansk forbruger næsten 92 kroner per bogstav, der skulle ændres, efter den rejsende havde indtastet forkerte navne på to flybilletter.

I hvert fald har Forbrugerklagenævnet afgjort, at et flyselskab i en konkret sag kunne opkræve 2.200 kroner i gebyr for at ændre navnene på to flypassagerers billetter.

Forbrugeren havde ved bestillingen selv indtastet forkerte efternavne – i forhold til navnene i passet – på to af de seks rejsende, han købte billetter til, skriver nævnet i en pressemeddelelse.

Forbrugeren havde skrevet navnet ”Madsen,” men efternavnene var ifølge passene nogle ganske andre, i alt på 12 bogstaver – et mellemnavn på fire bogstaver og så ”Andersen.”

Forbrugeren havde i december sidste år købt seks returflybilletter fra Hamborg til Gran Canaria for 8.378 kroner med afrejse midt i februar i år og hjemkomst en uge efter.

Dagen inden afrejsen kontaktede forbrugeren flyselskabet og oplyste, at han ved bestillingen havde indtastet efternavnet ”Madsen” på to af de rejsende, men at de pågældendes efternavn rettelig var ”xxxx Andersen”.

Flyselskabet kunne klare navneændringen på de to billetter, men krævede 550 kroner i gebyr per person hver vej for at ændre navnene – i alt 2.200 kroner, eller over 25 procent mere end den oprindelige pris for billetterne.

Den utilfredse forbruger krævede efter hjemkomsten tilbagebetaling af navneændringsgebyret på de 2.200 kroner – eneste begrundelse for kravet var, at forbrugeren fandt gebyret på navneændringen ”urimeligt.”

Købt på dansksproget hjemmeside
Men siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, i pressemeddelelsen:

”Når man bestiller flybilletter, skal man være opmærksom på, at man kan komme til at betale et gebyr, hvis man vil have ændret navnet på flybilletten. Gebyret kan variere fra flyselskab til flyselskab. Det kan også variere efter, hvornår man kontakter flyselskabet.”

Flyselskabet havde afvist kravet og anført, at gebyret fremgår af de aftalebetingelser, forbrugeren accepterede i forbindelse med dennes køb af billetterne.

På flyselskabets også dansksprogede hjemmeside fremgik på aftaletidspunktet følgende vilkår, skriver Forbrugerklagenævnet i sin kendelse:

”Pris for at ændre LowFare, LowFare+ og Premium; Navneændring: 550 DKK; Ændring betales pr. person, hver vej.”

En sagkyndig har til Forbrugerklagenævnet udtalt, at gebyret på 550 kroner per person hver vej er sædvanligt i forhold til de gebyrer, der opkræves af andre tilsvarende flyselskaber.

Nævnet skriver også i sin kendelse: ”Da forbrugeren har bopæl i Danmark, kvittering for købet af flybilletterne og rejsedokumenterne er affattet på dansk, og flybilletterne er købt på en dansksproget hjemmeside og betalt i danske kroner, er det nævnets vurdering, at aftalen har sin nærmeste tilknytning til Danmark.

Aftalen er derfor underlagt dansk ret… Forbrugeren kan derfor ikke få medhold i det fremsatte krav,” hedder det fra Forbrugerklagenævnet – hele kendelsen kan ses på nævnets hjemmeside.

Gebyret var ikke urimeligt
I den konkrete sag vurderede medlemmerne af Forbrugerklagenævnet, at gebyret ikke var urimeligt. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at gebyret var normalt i forhold til de gebyrer, der opkræves af andre tilsvarende flyselskaber. Ifølge nævnets sagkyndige afhænger det af det enkelte selskabs procedurer, hvilke omkostninger og ulemper der er forbundet med billetændringer.

Derudover lagde nævnet vægt på, at forbrugeren på aftaletidspunktet var opmærksom på, at flyselskabet ville opkræve et navneændringsgebyr på 550 kroner per person hver vej.

“Gebyrerne overrasker forbrugerne”
Hos Forbruger Europa, der behandler forbrugerklager på tværs af EU’s grænser, bliver man med mellemrum kontaktet af forbrugere, som spørger, hvor stort et gebyr, flyselskabet må opkræve.

”Vi får en del spørgsmål fra forbrugere, som bliver overraskede over flyselskabernes gebyrer for at ændre navne på flybilletter. Vi må fortælle dem, at der er ret vide rammer for, hvor stort et gebyr, flyselskabet må tage for navneændringer,” siger leder af Forbruger Europa, Lars Arent.

Relaterede artikler:

EU advarer mod køb af separate flybilletter

Dyrt ikke at kende regler for hotelbooking

Biludlejningsfirma får igen hård kritik