Pilotmangel burde være undgået

Lars Sandahl Sørensen.

Lars Sandahl Sørensen.

”Men dejligt at kunne berette om det bedste årsresultat i en halv snes år,” siger koncern- og driftsdirektør Lars Sandah Sørensen i en kommentar til det positive årsresultat i SAS.

SAS er igen i stand til at tjene penge. Og SAS er i stand til at spare på udgifterne over en bred bank ved at blive mere effektiv. Næsten en milliard sv. kr. i besparelse i det seneste regnskabsår og forventeligt det samme i det kommende, som allerede er i gang fra november.

Årets resultat blev på 1.174 mio. sv. kr. før skat og særlige poster, og nettoresultatet 956 mio. sv. kr. mod et minus på 719 mio. sidste år.

”Vi er absolut tilfredse med det bedste resultat i 10 år,” siger koncerndirektør Lars Sandahl Sørensen, talsmand for SAS i Danmark, som for første gang kommenterer et SAS årsregnskab.

”Vi har grund til at være tilfredse og glade for, at vore kunder også er det ifølge de løbende undersøgelser. Besparelserne er nået, brændstofpriserne er faldet, og vi har succes med vores satsning på langruterne.”

Der var vel også fejl undervejs. Jeres manglende forudseenhed med pilotbehov via Cimber og masse aflysninger af regionale ruter bl.a. kommende forår. Var det SAS eller Cimbers skyld, man regnede forkert?

”Ja, det var uheldigt og burde ikke være sket. Vi arbejder naturligvis tæt sammen med vores eget datterselskab og selve overførslen af SAS piloter fra Cimber til SAS og omskoling har taget længere tid end beregnet. Men det vil snart være på plads.”

”Vi går ind i det nye år med gode forhåbninger om fortsat fremgang. Der sker mange usikre ting i verden for tiden, som kan gøre det svært at spå om de kommende måneder. Samtidig kan vi få øget konkurrence, især på langruterne, som er vores primære satsning næste år.

Alt taget i betragtning venter vi et positivt resultat også næste år. Vi arbejder med fuld kraft på at intensivere spareprogrammet og øge de oversøiske flyvninger som planlagt.”