SAS-kabineforening fik lille bod

Den nye formand for Cabin Attendants Union i Danmark, Christa Ceré.

LUFTFART: Ifølge SAS kostede sidste års strejker hos kabineansatte i Danmark op mod 40 mio. kr. Men de kabineansattes fagforening, CAU, fik i Arbejdsretten kun bod på en mio. kr. for organisationsansvar

Strejker sidste år hos SAS kabinepersonale i Danmark kunne have kostet fagforeningen tocifret millionbod. Konflikten var i Arbejdsretten i november, hvor en udtalelse til standby.dk var en del af SAS bevismateriale.

Gjorde fagforeningen for de kabineansatte hos SAS i Danmark, Cabin Attendants Union, nok for at stoppe de overenskomststridige strejker i nogle februar-dage sidste år?

Arbejdsretten har netop afgjort sagen efter domsforhandling sidste måned.

Til standby.dk siger CAUs nye formand, Christa Ceré, der ikke var formand under sidste års konflikt: ”CAU konstaterer, at vi i den pågældende situation stod over for en kommunikationsmæssig vanskelig opgave, hvor der dels var forhandlinger med SAS om overenskomstforholdet i Cimber, dels pågik en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.”

”CAU kan kun beklage, at Arbejdsretten mener, at CAU i sine handlinger og udtalelser i medierne ikke formåede at skabe klarhed over adskillelsen af de to forhold og derfor desværre skabte tvivl blandt medlemmerne om CAUs afstandtagen fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser til trods for, at CAU efter møder med Dansk Arbejdsgiverforening pålagde medlemmerne at gå i arbejde igen. CAU må acceptere Arbejdsrettens bod,” siger CAUs nuværende formand, Christa Ceré.

Sagen har baggrund i, at SAS i efteråret 2014 købte Cimber og fra marts sidste år ville overføre 147 SAS kabineansatte til Cimber – på Cimbers, efter CAUs mening, dårligere overenskomst med Flyvebranchens Personale Union under LO. Alle 147 er nu tilbage til SAS.

Men en udtalelse til standby.dk i de hektiske februar-dage sidste år fra en siden, af andre årsager, fyret CAU-pressechef, blev gentagne gange bragt op i Arbejdsretten.

Povl Arne Petersen, daværende kommunikationsansvarlig hos CAU, sagde til standby.dk: ”CAU skal i dag (25. februar 2015) mødes med SAS. Medlemmerne i CAU afventer mødets resultat; er det ikke tilfredsstillende, kan CAU ikke udelukke nye arbejdsnedlæggelser.”

CAU dementerede aldrig hans udtalelse, konstaterede SAS advokat i Arbejdsretten.

SAS mente ikke, at CAU gjorde tilstrækkeligt for at stoppe den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse.

I en kommentar til standby.dk siger pressechef for SAS i Danmark, Mariam Skovfoged: ”Det er en yderst alvorlig sag. Vi er derfor tilfredse med dommen, som vi havde troet og håbet på. Og vi har stor tiltro til, at det ikke gentager sig i fremtiden.”

Se hele den 19-sider lange dom på Arbejdsretten.dk​