SAS opsiger kendt tillidsmand

LUFTFART: SAS har opsagt næstformand for den danske fagforening af kabineansatte, CAU. Hverken CAU eller SAS vil kommentere sagen.

Næstformand i Cabin Attendants Union, Jean Pierre Schomburg, der sidste år havde 25 års jubilæum i SAS, er netop blevet opsagt af SAS. Han var primær talsmand for CAU under sidste års strejker i februar.

Ifølge SAS kostede sidste års strejker hos de kabineansatte i Danmark op mod 40 mio. kr. Men de kabineansattes fagforening, CAU, fik i Arbejdsretten forleden kun bod på en mio. kr. for organisationsansvar.

Gjorde fagforeningen for de kabineansatte hos SAS i Danmark, Cabin Attendants Union, nok for at stoppe de overenskomststridige strejker i nogle februar-dage sidste år?

Arbejdsretten har netop afgjort sagen efter domsforhandling sidste måned.

”CAU kan kun beklage, at Arbejdsretten mener, at CAU i sine handlinger og udtalelser i medierne ikke formåede at skabe klarhed over adskillelsen af de to forhold og derfor desværre skabte tvivl blandt medlemmerne om CAUs afstandtagen fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser til trods for, at CAU efter møder med Dansk Arbejdsgiverforening pålagde medlemmerne at gå i arbejde. CAU må acceptere Arbejdsrettens bod,” sagde CAU’s nuværende formand, Christa Ceré, forleden til standby.dk

Sagen har baggrund i, at SAS i efteråret 2014 købte Cimber og fra marts sidste år ville overføre 147 SAS kabineansatte til Cimber – på Cimbers, efter CAUs mening, dårligere overenskomst med Flyvebranchens Personale Union. Alle 147 er nu tilbage til SAS.

I anledning af SAS fyring af Jean Pierre Schomburg har CAU netop skrevet til sine ca. 1.000 medlemmer blandt kabineansatte hos SAS i Danmark: ”Opsigelsen er begrundet i Jean Pierres udtalelser som næstformand for CAU. Vi er chokerede og helt uenige med SAS og mener, opsigelsen er uberettiget. Vi har overgivet sagen til FTF (CAUs hovedforbund, red) til fagretlig behandling, da vi ikke mener der foreligger de ”tvingende årsager” som kræves efter Hovedaftalen for at kunne afskedige en tillidsrepræsentant.”

Det var i går ikke muligt for standby.dk at få en kommentar fra CAU, mens pressechef for SAS i Danmark, Mariam Skovfoged, sagde: ”SAS udtaler sig ikke om personalesager.”