Scandlines havde et stærkt 2016

Foto: Lars Sørensen.

Scandlines resultater overgik forventningerne i 2016 efter vækst i omsætning og fremgang i driftsresultatet i det år, der var præget af væsentlige investeringer og nye færger på Gedser-Rostock samt opgradering af havnefaciliteter.

De senere års investeringer på omkring 320 millioner Euro og driftsforbedringer har gjort Scandlines mere konkurrencedygtig end nogensinde. Omsætningen steg 2% til 470 millioner Euro i 2016. Scandlines trafik på Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarden øgede omsætningen med 3% til 333 millioner Euro som følge af volumenvækst og trods moderat lavere priser, mens omsætningen fra Bordershops var uændret på 137 millioner Euro.

I 2016 transporterede koncernens færger i alt 7,6 millioner passagerer, 1,8 millioner biler og 0,6 millioner fragtenheder. På Gedser-Rostock steg fragttrafikken 16% og antallet af passagerer 10% efter indsættelsen af de to nye hybridfærger.

Lønsomheden blev forbedret moderat med en overskudsgrad på 38% efter forbedring af driftsresultatet før afskrivninger og særlige poster på 6% til 180 millioner Euro.

”Efter hårdt arbejde og betydelige investeringer har vi omdannet Scandlines fra en statsejet færgeoperatør med adskillige ruter til en specialiseret trafikmaskine på to højfrekvente ruter mellem Danmark og Tyskland. I dag er Scandlines en afgørende del af infrastrukturen i de centrale transportkorridorer mellem vore to lande og mellem Skandinavien og Europa,” siger CEO Søren Poulsgaard Jensen.

Scandlines forventer moderat omsætningsvækst og forbedret lønsomhed i 2017 baseret på kapacitetsudvidelsen på Gedser-Rostock og stabil drift på Rødby-Puttgarden, samt i koncernens bordershops.