Signalsystem syv år forsinket udløser milliardregning

Banedanmark skal bruge syv år ekstra på at installere de nye signalsystemer på de danske togstrækninger, fremgik det onsdag, da transportminister Ole Birk Olesen præsenterede ændringerne i milliardprojektet.

Det bliver først færdig i 2030, selv om det oprindeligt skulle fungere 2023.

Baggrunden er en rapport fra revisions- og konsulenthuset Deloitte til Transportministeriet. Deri konkluderer, at der er så store udfordringer, at det potentielt kan volde store problemer, hvis ikke planen udskydes, skriver business.dk.

”Alle i forligskredsen ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at få bygget udstyr ind i de planlagte tog”, siger ministeren. Men det er en enig forligskreds, der bakker op om en ny strategi for at få størst mulig stabilitet i togdriften”.

Det er dog ikke alle strækninger, der må vente til 2030. Københavns S-toge vil for eksempel være klar til de nye signaler i 2023.

Milliardfordyrelse kommer med
Udsættelsen betyder, at det gamle signalsystem skal stå i længere tid og det medfører en ekstra regning på 2,8 milliarder kroner.

I starten af året udgav Rigsrevisionen en rapport, som beskrev, at projektet allerede da forventedes at blive 4,4 milliarder kroner dyrere. Den nye regning på 2,8 milliarder relaterer sig ikke direkte til projektet, men er en konsekvens af, at signalprogrammet bliver forsinket.

Ny bane – gamle signaler
Det kommende arbejde med tilpasning af signalinfrastrukturen vil ramme flere strækninger. Ministeriet skriver, at den nyanlagte bane mellem København og Ringted bliver udstyret med gamle signaler, så den kan bruges af fem tog i hvert retning i timen. Desuden skal der gennemføres tilretning af infrastrukturen i Nordjylland.

Tilbage i oktober 2016 måtte Banedanmark også gå til transportministeren og fortælle, at signalsystemet blev forsinket med to år på nogle strækninger. Det var i den forbindelse, at færdiggørelsen blev sat til år 2023, som altså nu er blevet til 2030.

Det nuværende signalsystem i Danmark er hovedsageligt fra 1950erne og 1960erne, mens dele af det går helt tilbage til 1930erne.

Ny debat om Banedanmarks signalprojekt

Nye togsignaler bliver 4,4 milliarder dyrere

Kun et tog i timen på ny jernbane til milliarder